Návrh závěrečného účetu města Kasejovice za rok 2016

Návrh závěrečného účetu města Kasejovice za rok 2016 s přílohami a zprávou nezávislého auditora.

Vyvěšeno na úřední desku: 17.05.2017

Z úřední desky bude sejmuto: 08.06.2017