Oznámení o době a místu konání voleb do PSP ČR (archiv dokumentů)

Oznámení o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Starostka Města Kasejovice Ing. Marie Čápová podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995, o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční

v pátek 28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 29. května 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1 Kasejovice
je volební místnost na Městském úřadě v Kasejovicích
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Kasejovicích

ve volebním okrsku č. 2 Polánka
je volební místnost v kulturním zařízení v Polánce
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Polánce

ve volebním okrsku č. 3 Řesanice
je volební místnost v kulturním zařízení v Řesanicích
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Řesanicích

ve volebním okrsku č. 4 Újezd u Kasejovic
je volební místnost v kulturním zařízení v Újezdě u Kasejovic
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Újezdě u Kasejovic

ve volebním okrsku č. 5 Chloumek
je volební místnost v kulturním zařízení v Chloumku
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Chloumku

ve volebním okrsku č. 6 Kladrubce
je volební místnost v kulturním zařízení v Kladrubcích
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Kladrubcích a v Přebudově

ve volebním okrsku č. 7 Podhůří
je volební místnost v kulturním zařízení v Podhůří
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Podhůří

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky) nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit podle § 4 odst. 1. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Kasejovicích dne 13.5.2010
Ing. Marie Čápová, starostka

Vyvěšeno na úřední desku: 13.05.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 29.05.2010