Záměr odprodeje pozemku (archiv dokumentů)

Záměr odprodeje pozemku v k. ú. Kasejovice.

Obec Kasejovice v souladu s § 39 odst.1 zákona 128/200 Sb.zveřejňuje záměr odprodeje pozemku st. p. č. 699 o výměře 129 m2 v k. ú. Kasejovice.

Obrázek z katastrální mapy

Vyvěšeno na úřední desku: 20.01.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 04.02.2006