Noví zastupitelé volili starostu a místostarostu 5. 11. 2018

V pondělí 5. listopadu se nově zvolení zastupitelé města Kasejovice sešli na ustavujícím zasedání

V pondělí 5. listopadu se nově zvolení zastupitelé města Kasejovice sešli na ustavujícím zasedání, které se konalo v sále kasejovického společensko-kulturního a vzdělávacího centra. Volbě starosty, místostarosty, členů Rady města Kasejovice a předsedů a členů jednotlivých výborů napjatě přihlížely tři desítky občanů z Kasejovic a okolních obcí.
V úvodu zasedání seznámila stávající starostka města Kasejovice Marie Čápová všechny přítomné s programem ustavujícího zastupitelstva a představila jednotlivé zastupitele veřejnosti. Ve svém proslovu krátce zhodnotila uplynulé volební období, vyjmenovala jednotlivé akce, které se v obci podařilo v předchozích čtyřech letech zrealizovat, a poděkovala všem zastupitelům za spolupráci. Zastupitelstvo města Kasejovice schválilo tajný způsob volby starosty, místostarosty, členů rady, předsedů finančního a kontrolního výboru a jejich členů. Na ustavujícím zasedání byla pro volební období 2018 – 2022 starostkou města zvolena Marie Čápová, místostarostou zvolili zastupitelé Václava Jakubčíka. Dalšími členy pětičlenné Rady města Kasejovice byli zvoleni Milada Myslivcová, Josef Viktora a Antonín Řehoř. Předsedou finančního výboru byl zvolen Josef Hulač, členy tohoto výboru byli zvoleni Jiří Kurc a Michal Medvecký. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Jiří Slavíček a členy tohoto výboru byli zvoleni Pavel Řehoř a Karel Suda.
Závěrem ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kasejovice seznámila starostka města Marie Čápová všechny přítomné s akcemi, které má město Kasejovice v následujících čtyřech letech v plánu realizovat.

Autor článku: Dana Matějovská

Autor fotografií:

Publikováno: 05.11.2018

Aktualizováno: 23.08.2019