Novinky

AKTUÁLNĚ

21.01.2017
Myslivecký bál 21. 1. 2017
Myslivecký spolek Čihadlo Kasejovice pořádá v sobotu 21. ledna myslivecký bál s bohatou tombolou


23.01.2017
Diaprojekce - "Podkarpatská Rus" 23. 1. 2017
Město Kasejovice pořádá a zve na diaprojekci Vládi Hoška Podkarpatská Rus


01.02.2017
U3V - Včelařský rok 1. 2. 2017
Město Kasejovice zve širokou veřejnost na přednášky Virtuální Univerzity třetího věku - Včelařský rok


03.02.2017
Přednáška na téma "Adolf Loos - otec moderní architektury" 3. 2. 2017
Pozvánka na přednášku "Adolf Loos - otec moderní architektury"


22.02.2017
Setkání důchodců v Kasejovicích 22. 2. 2017
Městský úřad Kasejovice připravuje na 22. února 2017 Setkání důchodců.

Vydané publikace MěÚ Kasejovice

Nejnovější dokumenty na ÚŘEDNÍ DESCE

Oznámení o obnově katastrálního operátu 2017
KÚ pro Plzeňský kraj vydává Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby
Min.doba zveřejnění od 12.01.2017 do 12.02.2017.

Návrh OOP od KÚ Plzeňského kraje č. j.: ŽP/590/17
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí vydává Výzvu k návrhu opatření obecné povahy spis. zn.: ZN/4522/ŽP/16
Min.doba zveřejnění od 12.01.2017 do 28.01.2017.

Dražební vyhláška č. j.: 735/2014-D
Dražební vyhláška elektronické veřejné dražby vyhotovená dle § 20 zák.č. 26/2000 Sb.
Min.doba zveřejnění od 16.11.2016 do 17.01.2017.

Veřejná dražební vyhláška č. j.: 085 EX 8653/15-157
Soudní exekutor vydává Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba
Min.doba zveřejnění od 08.11.2016 do 24.01.2017.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vydává Výzvu - květen 2014
Výzva - podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
Min.doba zveřejnění od 01.02.2016 do 31.12.2023.

Poslední USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 8. prosince 2016
USNESENÍ z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 9. září 2016 v klubovně tělocvičny Základní školy Kasejovice.

Poslední USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení z 34. mimořádného jednání Rady města Kasejovice
Usnesení z 34. mimořádného jednání Rady města Kasejovice konaného dne 11.1.2017 na radnici v Kasejovicích

INFORMACE

Poplatek za svoz komunálního odpadu na r. 2017
Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2017

Informace k daňovému přiznání k dani z nemovitých věcí na r. 2017
FÚ pro Plzeňský kraj zveřejňuje informace k daňovému přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2017

Přehled oznámení osobám s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Kasejovice
Přehledná tabulka oznámení osobám s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Kasejovice.

Řád ohlašovny požárů na MěÚ Kasejovice
Povinnosti a pokyny pro obsluhu ohlašovny požárů v Kasejovicích.

NOVINKY - UDÁLOSTI a VIDEA

01.01.2017
Novoroční turisté zapíjeli buřty Otovo kmínkou 2017
Již popáté zamířily na Nový rok kroky místních turistů směrem k Polánce.


14.12.2016
Zpívání koled s Českým rozhlasem 2016
Každoroční tradiční zpívání koled s Českým rozhlasem se konalo opět v čase adventním v Kasejovicích.


06.12.2016
Anna Hulačová - prosinec 2016
Musím vám, milí sousedé, s radostí sdělit, co jsem v televizi zjistil.


05.12.2016
Seriál o zdraví a zdravém životním stylu – 21. díl
Porovnání energetické hodnoty klasického a odlehčeného vánočního menu – rozdíly jsou obrovské!


04.12.2016
Čertovská nadílka v Kasejovicích 2016
V neděli 4.12.2016 proběhla v Kasejovicích tradiční čertovskaá nadílka


30.11.2016
Vítání občánků v Kasejovicích 2016
Jako každý rok v tomto předvánočním čase se v Kasejovicích uskutečnilo vítání nových občánků, narozených v uplynulém roce


28.11.2016
Návštěva dětí v DPS Kasejovice 2016
Dne 28.11. 2016 zavítaly do kasejovického domu s pečovatelskou službou děti ze ZUŠ a Kasejovické ženy.


27.11.2016
Chovatelská výstava v Kasejovicích 2016
Chovatelská výstava se konala v Kasejovicích od 25. do 27. listopadu.


27.11.2016
Adventní odpoledne v Kasejovicích 2016
Během bohatého kulturního víkendu si přišli na své místní i přespolní.


12.11.2016
Úspěchy cyklistů z Podhůří 12. 11. 2016
V sobotu 12.11.2016 proběhlo v Příchovicích slavnostní vyhlášení cyklistických závodů.


11.11.2016
Svátek sv. Martina slavili děti i dospělí - 2016
Ulicemi Kasejovic se na svatého Martina procházel průvod světýlek.


11.11.2016
Lampionky v Podhůří 2016
Již potřetí jsme se v Podhůří vydali na podzimní večerní procházku s lampionky.


04.11.2016
MĚSTO ZAHÁJILO REKONSTRUKCI ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
V polovině měsíce září byla započata stavba Odstranění havarijního stavu ČOV Kasejovice.


04.11.2016
PAMÁTNÉ STROMY NA KASEJOVICKU BYLY ODBORNĚ OŠETŘENY
Koncem měsíce září byly na území města Kasejovice ošetřeny památné stromy.