Veřejná vyhláška (archiv dokumentů)

Veřejná vyhláška o uložení písemností
č.j.: 44822/06/097960/5474.

Finanční úřad v Písku
Čj 61546/06/097960
Vyřizuje: Strnadová
Telefon: 382750364

Písek 10.7.2006

Veřejná vyhláška

Věc: Oznámení o uložení písemností dle § 19 zákova ČNR č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Oznamuje - panu(í):

Jindřichu Chvátalovi nar. 18.12.1951

trvale hlášenému k pobytu Kasejovice 300, 33544 Kasejovice
že má u Finančního úřadu v Písku uloženou písemnost:

č.j. 44822/06/097960/5474 ze dne: 11.04.2006

Uloženou písemnost si může pan/í Jindřich Chvátal vyzvednout na Finančním úřadě v Písku, Nábřeží 1.máje 2259 ve dnech

Pondělí : 8.00-17.00
Úterý: 7.00-11.00 a 11.30-15.30
Středa: 8.00-17.00
Čtvrtek: 7.00-11.00 a 11.30-14.30
Pátek: 7.00-11.00 a 11.30-14.30

č.dveří 314. 3.poschodí

Dle ustanovení § 19 odst.2 citovaného zákona se tato vyhláška vyvěšuje po dobu 15 dnů na úřední desce Finančního úřadu v Písku a na úřední desce Obecního úřadu Kasejovice.

Poslední den této lhůty se považuje za den doručení uložených písemností.

Ing.Roman Šimek - vedoucí oddělení majetkových daní a ostatních agend

Vyvěšeno: 17.7.2006
Sejmuto: 6.8.2006

Vyvěšeno na úřední desku: 17.07.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 02.08.2006