Záměr odprodeje části pozemku (archiv dokumentů)

Záměr odprodeje části pozemku v k. ú. Chloumek.

Obec Kasejovice v souladu s § 39 odst.1 zákona 128/200 Sb.zveřejňuje záměr odprodeje části pozemku č.parc. 920/1 v k.ú.Chloumek.

Obrázek z katastrální mapy

Vyvěšeno na úřední desku: 27.12.2005

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.01.2006