USNESENÍ z 18. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 18. schůze Rady města Kasejovice konané dne 16. května na radnici v Kasejovicích.

Rada obce Kasejovice:

Schvaluje:

 • 231/2008 přidělit zakázku na Dodávku cisternové automobilové stříkačky s. r. o. THT Polička
 • 232/2008 příspěvek na údržbu veřejného prostranství ve výši 25 000 Kč SDH Řesanice, 7 000 Kč SDH Polánka, 5 000 Kč SDH Kladrubce, 15 000 Kč SDH Újezd
 • 233/2008 termín zasedání zastupitelstva na pondělí 26.5. 2008 od 16.30 h

Jmenuje:

 • 234/2008 komisi pro výběrové řízení na Lesní hospodářský plán pro lesní hospodářský celek Kasejovice na období od 1.1. 2010 ve složení:
  • M. Čápová – starostka města,
  • Ing. V. Machovec – lesní hospodář,
  • J. Viktora – člen rady
 • 235/2008 komisi pro výběrové řízení na akci „Oprava fasády a výměna oken – Mateřská škola Kasejovice“ ve složení:
  • M. Čápová – starostka města,
  • Z. Kučerová – odbor výstavby,
  • S. Chára – člen rady

Požaduje:

 • 236/2008 předložit ze strany JSDH soupis dlouhodobě nevyužívané popřípadě zastaralé techniky a stanovit termín, do kterého budou uvolněny prostory v Mateřské škole Kasejovice a Základní škole Kasejovice v současnosti využívané JSDH

Souhlasí:

 • 237/2008 s Kupní smlouvou č. 026001 na dodávku cisternové automobilové stříkačky CAS 20 – TATRA 818 4x4,2

Pověřuje:

 • 238/2008 starostku města jednáním s akciovou společností KAV Starý Plzenec v souvislosti se změnou stávající smlouvy ve článku, jenž ošetřuje podmínky stanovení ceny

V Kasejovicích dne 16.5.2008

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Stanislav CHÁRA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 16.05.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.06.2008