USNESENÍ z 21. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 21. schůze Rady města Kasejovice konané dne 20. července 2008 na radnici v Kasejovicích.

Rada obce Kasejovice:

Schvaluje:

  • 271/2008 změny rozpočtu města č. 6 v 7/2008 na základě pověření zastupitelstva města, které jsou nedílnou součástí usnesení

V Kasejovicích dne 20.7.2008

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Stanislav CHÁRA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Josef VIKTORA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 20.07.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 05.08.2008