USNESENÍ z 22. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 22. schůze Rady města Kasejovice konané dne 28. srpna 2008 na radnici v Kasejovicích.

Rada obce Kasejovice:

Schvaluje:

  • 272/2008 Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt s názvem Společensko-kulturní centrum Města Kasejovice
  • 273/2008 změny v rozpočtu města č. 7 v 8/2008, které jsou nedílnou součástí usnesení

Souhlasí:

  • 274/2008 s vyhlášením soutěže na prodej hasičské Liaz JSDH Kasejovice nejvyšší nabídce
  • 275/2008 s výběrem firmy Klaus a. s. Kladrubce jako dodavatele akce Oprava střechy Kulturního střediska v Kladrubcích

Bere na vědomí:

  • 276/2008 informaci o sponzorech cisternové automobilové stříkačky CAS 20 – TATRA 818 4X4
  • 277/2008 informaci o průběhu výběrového řízení na opravu střechy Kulturního střediska v Kladrubcích

V Kasejovicích dne 28.8.2008

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Stanislav CHÁRA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 28.08.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 13.09.2008