USNESENÍ z 23. mimořádného jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 6.4.2020 na radnici v Kasejovicích (mimořádné)

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/46/2020 - program 23. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/47/2020 - přidělení zakázky „Odbahnění a oprava rybníka Koutečský – p.č. 1155 k.ú. Kasejovice“ firmě STRABAG, a.s., Provozní jednotka Písek, Za Nádražím 1735, 397 01 Písek, IČ 60838744, s ekonomicky nejnižší nabídkovou cenou 1 997 685,59 Kč bez DPH, tj. 2 392 999,56 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy

V Kasejovicích 6.4.2020

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 09.04.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 25.04.2020