Usnesení z 26. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 26. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 25. října 2004.

Rada obce Kasejovice:

Schvaluje:

  • 132/2004 zněním Smlouvy o dílo "Obnova střechy Mateřské školy v Kasejovicích".
  • 133/2004 žádost paní (***) o přidělení bytu v DPS Kasejovice.
  • 134/2004 prodejní cenu traktorbagru zn. Bělorus včetně dílů ve výši 40 000 Kč.
  • 135/2004 odměny ředitelce Mateřské školy Kasejovice a Základní školy Kasejovice dle kritérií pro odměňování.
  • 136/2004 prodej sámovaných a nesámovaných prken.
  • 137/2004 novou verzi smlouvy o nájmu a zajištění provozu a údržby plynárenského zařízení.

Navrhuje:

  • 138/2004 informovat veřejnost o prodeji sámovaných a nesámovaných prken.

Bere na vědomí :

  • 139/2004 informace z obce.

Pověřuje:

  • 140/2004 místostarostu p. Machovce jednáním s p. (***) ohledně prodeje traktorbagru zn. Bělorus.
  • 141/2004 místostarostu p. Machovce a lesního hospodáře Ing. Machovce prodejem a stanovením konkrétní ceny dle kvality sámovaných a nesámovaných prken.

Vyvěšeno na úřední desku: 25.10.2004

Z úřední desky bylo sejmuto: 10.11.2004