Usnesení z 49. mimořádného jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 49. mimořádného jednání Rady města Kasejovice konaného dne 8. 12. 2017 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/193/2017 - program 49. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/194/2017 - změny v rozpočtu města Kasejovice
  • RM/195/2017 - příjem a poskytnutí dotace „Obědy do škol v Plzeňském kraji“ Mateřské škole Kasejovice ve výši 4 807,50 Kč

V Kasejovicích 8.12.2017

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Ing. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 11.01.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 27.01.2018