Zahájení výstavby infrastruktury pro obytnou zónu Chloumecká

Začátkem měsíce října byla v Kasejovicích zahájena stavební akce „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“

Začátkem měsíce října byla v Kasejovicích zahájena stavební akce „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“, která je po rekonstrukci čistírny vod druhou největší stavební akci tohoto roku. Jedná se o výstavbu infrastruktury pro 15 rodinných domů včetně přípojek. Stavbu na obytné zóně zahájila firma LS stavby s.r.o. Nýrsko, která tuto zakázku vysoutěžila ve výběrovém řízení, kterého se zúčastnilo celkem pět firem, za cenu 9 486 800,- Kč bez DPH. Jednotlivé cenové nabídky se pohybovaly v rozmezí od 9 486 800 do 11 846 072,58 Kč bez DPH.
Stavba bude obsahovat výstavbu vodovodního, plynovodního a kanalizačního řadu pro splaškovou i dešťovou vodu, veřejného osvětlení a výstavbu komunikace. Součástí stavby bude i položení chrániček na optický kabel. Rozvod veřejného osvětlení bude proveden podzemním kabelem a v zóně bude osazeno 7 osvětlovacích stožárů o výšce pěti metrů.
Komunikace je navržena jako asfaltová s betonovými obrubníky v délce 284 m se čtrnácti parkovacími místy včetně jednoho místa pro osoby s tělesným postižením. Rozvod elektrické sítě včetně přípojek zajišťuje společnost ČEZ Distribuce a.s., která zajistí i překládku dvou sloupů vysokého napětí. Celá stavební akce by měla být dokončena nejpozději koncem srpna 2022.
Zásady pro prodej stavebních parcel v obytné zóně Chloumecká schválilo Zastupitelstvo města Kasejovice a jsou k dispozici na webových stránkách města. Při stanovení minimální ceny za m² stavební parcely vycházelo Zastupitelstvo města Kasejovice pouze z nákladů na vybudování této infrastruktury, která kromě stavebních prací zahrnuje i projektovou dokumentaci, zemní přeložku dvou sloupů vysokého napětí, nákup pozemků, právní služby, geologický průzkum území, podíl na nákladech s připojením odběrných míst ČEZ Distribuce a.s., stavební dozor investora, výběrové řízení na dodavatele stavby, právní služby a další výdaje.

Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Autor článku: Marie Čápová

Autor fotografií:

Publikováno: 08.10.2021

Aktualizováno: 02.11.2021