NÁVŠTĚVNÍ KNIHA

Prostor pro Vaše poznámky, postřehy, připomínky. Přispějte i Vy!

Návštěvní kniha je moderována. Vulgární, urážlivé a rasistické příspěvky budou odstraněny!

RE na: Možný vir   přidaný: 13.10.2014  12:54
Chybná detekce
Václav Blovský  |  2a03:b4c0:0:260  |  vaclav(zavináč)blovsky.cz
13.10.2014  13:50
Dobrý den,
díky za upozornění, jedná se o chybnou detekci, nicméně plugin, který to způsoboval jsem vyměnil, nyní by vše mělo být v pořádku.
Možný vir
Michal  |  88.102.1.101  |  mmed(zavináč)bbm.cz
13.10.2014  12:54
Dobrý den,
tak nevím jestli je to hoax co mi chytá Endpoint Antivirus.. ale hlásí Vám to
v java scriptech pravděpodobnost viru?
Redirector.NCT trojan.
RE na: Hledání spolužáků, rok 1992   přidaný: 13.05.2009  23:29
karkoška
kuka  |  94.113.76.237  |  kuka(zavináč)yahoo.com
13.02.2014  22:52
To je mi tě líto, že jsi chodila jen 2 třídy, ostatní měli alespoň 9 tříd
RE na: orba   přidaný: 31.12.2013  12:21
Kontra- příspěvek p. Patera
CHP  |  2a00:1028:83d6:
09.02.2014  19:22
Milý pane Patera, vyjeďte si prosím Mapové služby Plzeňského kraje-historické letecké snímkování (vložil bych odkaz, ale bohužel je to zde zakázané) a prosím porovnejte si historický snímek se současností! Mě to připadá naprosto stejný stav! Chci zdůraznit ,že má připomínka se vztahuje k \"zorané cestě .\" Všimněte si prosím historického stavu mnohými idealizované době soukromničení, jak si naši předkové vážili půdy, jak se starali o své meze a divočině nechali jen to nejnutnější. Je pravda, že většina velkých mezí bohužel vzala velkovýrobou za své a dnes \"sklízíme\" plody minulé činnosti při stále častějších přívalových srážkách. Na obranu uvádím, že zemědělská výroba u nás se snaží postupně chyby osevními úpravami napravovat. Nejde to všude a hned, ale věřte, že máme snahu se o svěřené pozemky starat co nejlépe. K těm stromkům- je to určitě škoda, nechci toho, kdo to udělal, plně obhajovat ,ale ten, kdo je tam vysadil, by si měl uvědomit, že ta cesta neslouží jen na nějakou procházku, ale měla by umožnit jízdu zemědělské technice, neboť se nachází v zemědělské oblasti. Nebo si myslíte, že je žádoucí nemožnost přejezdu po uvedené cestě suplovat jízdou po poli 14-ti tunovým traktorem- to snad ne !! Každý den v ČR ubylo v roce 2012 13 ha a v roce 2013 15 ha zemědělské půdy.

Svým příspěvkem jste mi \"přihrál\" ještě jednu poznámku: na těch leteckých snímcích z roku 1951 vidíte hustotu \"ozelenění\" v krajině. V horním pravém rohu si můžete posuvníkem plynule navodit stav z roku cca 2011. Kam se zeleň za ty roku posunula můžete snadno posoudit a jen na vysvětlenou, za posledních 5 let v podniku Agrochov Kas. ubylo cca 20 ha zemědělské půdy právě i díky nestále se rozšiřujícím se náletovým křovinám, přesahujícím větvím, na krajích pozemku. Přesto se v podniku platí nájemné v mnoha případech i z těchto ploch, které díky těmto dřevinám nelze řádně obhospodařovat.

Nové pozemkové úpravy se snaží dostupnost ploch zachovat- využíváním původních polních cest, bohužel dnes již zarostlých \"biotopem\" různých trnek, šípků, bezů, hlohů, atd a neexistenci cest si řidiči různých vozidel usnadňují jízdou po zemědělských pozemcích, na kterých poté vznikají vyjeté koleje a díky leteckému snímkování (kontroly zemědělské činnosti) jsou tyto plochy následně vyškrtávány. Děkuji
orba
Patera  |  109.72.0.211  |  aretap(zavináč)seznam.cz
31.12.2013  12:21
Tak po podzimní orbě, která téměř brala i kus obecní cesty, nezůstalo ze zbylých 18 vysázených stromků u cesty z Oujezda k " Žiďáku " téměř nic. Nejen, že jsou opěrné kůly zlámané, ale i přeježděné, a stromky, co byly ohebné a nepadly pod koly, nějaký dobrák dorazil nožem a uřezal. Mám to nafocené, budu to řešit jinak. A zkusím operační program na veřejnou zeleň či obnovu krajiny. A také zkusím katastr, komu ony pozemky patří. Přece álej není škodná v revíru, aby se střílela a hubila. Myslel, že dobu velkých, širých lánů máme za sebou a nastal čas remízů, ouvratí a tak. Vždyť zajíce jsem tu za rok viděl 2. To nevím, jestli to nebyl ten samý.
Střípky z dějin Přebudova
Miluše Benediktová  |  90.178.131.170  |  benem(zavináč)seznam.cz
22.12.2013  17:21
​ Na sklonku tohoto roku vyšel první díl knížky o historii Přebudova. Přebudovští se na ni velmi těšili. I před vánocemi si našli čas na četbu. Všichni jsme nadšeni a překvapeni rozsahem bádání a přehledným zpracováním.
Ráda bych touto cestou poděkovala panu Mgr. Vladimíru Červenkovi za skvěle odvedenou​​ práci. Obecnímu úřadu v čele s paní starostkou Ing Marií Čápovou a všem kteří nelitovali času a práce vynaložené pro mrňavou vísku na okraji Brd.
Za všechny obyvatele a chalupáře z Přebudova přeji:

Vánoce plné pohody a šťastné vykročení do roku 2014
Miluše a Josef Benediktovi
RE na: volby 2013   přidaný: 15.11.2013  16:50
volby
rada  |  192.168.42.120
16.11.2013  16:49
Výsledky voleb najdete na www.volby.cz
volby 2013
FELIX DOUBRAVA  |  192.168.49.166
15.11.2013  16:50
Pravděpodobně se výsledků voleb v městě KASEJOVICE a v okolních obcích už asi nedočkáme. Kasejovické noviny už asi zase UMŘELY.
Stromy jsou přáteli, nikoli škůdci.
patera  |  46.23.54.2  |  aretap(zavináč)seznam.cz
29.10.2013  21:25
Naši dědkové věděli, jaký význam má strom ve volné krajině. Když vznikly v 50.letech sceliny obrovských rozměrů, začala destrukce půdy. Další ranou byl "děd kukurůza "a expanze kukuřice do našich hor. Nyní máme bleskové povodně, utuženou ornou půdu traktory a erozi jak vrásky v obličeji. Proč to píšu- pokouším se osázet starou obecní cestu z Oujezda na kopec k židovskémi hřbitovu. Podle starých katastrů už je tam nějaký pátek.Kopec celý je holina, fouká tam ze SZ jak na Sibiři, bývá zde setá kukuřice, ideální podmínky pro odnášení ornice. Říkám si, vysadím stromořadí, álej, duby, buky, nějaký ovocný strom, bude vystaráno. Kdeže! Už jsem měl od jara v zemi zasazených přes 30 stromků, 2-3leté šlahouny, otyčkované, přivázané. Zásadně na mezi, pravda, některá mez dosahuje šířky cca 15 cm . Vždy se však mimo zaseté hospodářské plodiny. Spíš k cestě, zase ale aby traktor či auto projelo. Nic to naplat, kolo traktoru se s chutí projede po vysazeném stromku, ještě se otočí, aby z ani z kůlu nic nezbylo. A lišta kombajnu, která má jen klasy stínat, snaživě přes metr šířky kopřiv šáhne, jen aby toho škůdce v budoucnu, zničila. protože takový stromek se v čase musí objíždět, obsekávat, pole se do cesty nemůže rozšířit , atd. Takže do září ze 34 stromků zbylo 18.V září jsem jich 8 dosadil, no podzimní orbu přežily jen 4. Chodil jsem je v létě srpem od trávy a kopřiv obsekávat, ovčí vlnou proti zvěři maskovat, houby to bylo platný, na lidskou bezohlednost není léku. Tak prosím, poraďte.
Patera z Oujezda
RE na: pátrání po předcích   přidaný: 23.06.2013  21:49
k Sudovým
patera  |  46.23.54.2  |  aretap(zavináč)seznam.cz
29.10.2013  21:08
Pane Pospíšile, v obci Bezděkov u Kasejovic žijí 2 rodiny Sudových.Již desítky let. Ovšem v jakém vztahu jsou k Vašemu pátrání, nevím.
Hledáme Blanku Černou nar. v r. 1945
Milena Mudruňková  |  195.113.226.194  |  MilenaMudrunkova(zavináč)seznam.cz
07.08.2013  09:44
Prosíme starší občany Kasejovic, jestli neznají současnou pražskou adresu naší spolužačky B. Černé, provd. Bešťákové. Bydlela v 60. letech v Kasejovicích s maminkou a mladší sestrou. V letech 1959-1963 studovala Střední ekonomickou školu v Plzni. Brzy po maturitě odešla do Prahy. Z Kasejovic později odešla i její sestra. Po prázdninách vzpomeneme na 50. výročí maturity a sešli bychom se rádi i s Blankou Černou.
Za jakoukoli zprávu děkujeme a prosíme ji poslat na uvedenou mailovou adresu.
Milena Mudruňková
RE na: pátrání po předcích   přidaný: 23.06.2013  21:49
Kasejovice - Ladmanové
Kukanová  |  212.79.110.56  |  argentum68(zavináč)volny.cz
16.07.2013  23:18
Moje babička byla rozená Albína Ladmanová z Kasejovic, provdaná Fousová.Její bratr zemřel bezdětný.Otec neměl možnost převzít dům v Kasejovicích a veškeré doklady, které bybička měla, vyhodila mladá "ekologická" - sestřenice, dcera nejmladšího z dětí Albíny.
Něco mám dohledáno, ale nevím, zda se jedná o stejnou rodinu. V Plzni jsou i další lidé stejného jména, ale odmítají komunikovat, nezajímá je co bylo.
Těším se na odpověď Julie Kukanová
pátrání po předcích
Ing. Otakar Pospíšil  |  176.74.128.34  |  op.psk(zavináč)email.cz
23.06.2013  21:49
Při pátrání po svých předcích jsem ve vzpomínkách mé zemřelé matky, narazil na zmínku o části předků pocházejících z oblasti Lnářů, Kasejovic a Lažan-Enis (ty mám již celkem zmapovány).
Jedná se o rodinu Sudů.
Dědeček, Leopold Suda (1846-1928) by měl být řídícím učitelem v Lažanech (1885-1920).
Jeho otec, Jan Suda, by podle jejích záznamů měl být stavitelem ve Lnářích, stejně jako jeho bratr Jan Suda. Do Lnářů jsem psal.
Jeho manželka Marie, roz. Ladmanová (1850-1931) pochází pravděpodobně z Kasejovic. Její otec, mistr pekařský z Kasejovic.
Měla mít sourozence: bratr Jan Ladman, obchodník z Kasejovic, sestřenice Marie Herfortová (1952) a Kateřina, provdaná Hillová (1933)

Pokud by v Kasejovicích byli živí "naši příbuzní" nebo byly nějaké záznamy v městské kronice, rád bych tuto informaci přivítal.
V létě se chystáme s mým bratrem na výpravu "pátrat po našich předcích". Čas kvapí, snad to stihneme.

Bohužel v 50tých letech, když nás z obce Biskoupky, kde náš dědeček koupil po 1. válce zbytkový statek, stěhovali v rámci zakládání JZD, se řada materiálů ztratila a proto musím pátrat tímto způsobem.

Něco dohledávám z archivu v Plzni, např. zápis o narození Marie, rozené Ladmanové, mám.

Děkuji vám za laskavou odpověď, třeba i negativní.

S pozdravem
Ing. Pospíšil
KN
Horáková  |  188.175.218.237  |  mhorakova(zavináč)email.cz
31.05.2013  15:54


To je spíš pohřeb češtiny, ale Kasejovické noviny také postrádám.
Pohrep kasejovickejch novin?
Bunting  |  209.30.82.237  |  nambrvan(zavináč)yahoo.com
18.05.2013  22:21
Zapalil semsi svicku kerou sem dal na kasejovicke noviny keri zemreli ashna vjeki vjekuf amen.
Václav Bárta 1836-1899
Věra Škrdlantová  |  91.197.116.193  |  vera.skrdlantova(zavináč)seznam.cz
31.12.2012  00:23
Dobrý den,zkouším štěstí a náhodu. Do mého rodokmenu hledám zbytečky mozaiky.Václav Bárta 1836-1899 ze Zahrádek, v Kasejovicích žil do své smrti, Bohumil Bárta-jeho syn 1887-1969 a Josefa Primasová jeho matka/dcera kováře z Mačkova/, posluhovali v Kasejovicích u učitele Fialy, Vokurky, u revírníka a statkáře Kellera/ten byl pokrevně spřízněn/.Byl-li by nějaký potomek, který tyto osoby má ve svých předcích, dejte zprávu na mail.Vím, že od J.Primasové-Vittové se její sestry vrátily do okolí Nepomuku,Mačkova apod.J,Primasová-Vittová si pořídila s řezbářem z Letětic domek v Bělčicích na Slepičí hoře. Děkuji V.Š.Praha
Návraty
jana Remišová ( Motejzíková )  |  90.177.93.189  |  Boubelka.janicka(zavináč)seznam.cz
11.12.2012  17:41
Dobrý den. Nebudu kritizovat,ale chci přispět pomyslnými návraty domů. Jsem z Kasejovic již 28 let a tudíž mám možnost posoudit při mých občasných návštěvách doma u rodičů,jak se Kasejovice za tu dobu změnily a mění, k lepšímu.hrozně ráda se domů vracím a chtěla bych se zeptat místních,jestlipak si vlastně uvědomují,jak je v okolí krásně a atmosféru si delají sami lidé?Kasejovice jsou krásné,jen to chtít vidět a vnímat. Přeji krásný den všem. JANA Remišová (Motejzíková)
RE na: palivové dříví   přidaný: 11.10.2012  10:24
Věčná škoda....
Jarda  |  88.146.206.66  |  isinhel(zavináč)seznam.cz
11.10.2012  12:04
Děkuji za odpověď....Věčná škoda, že město nemá levné (žádné!) dřevo pro občany....Tak to vypadá, že Kasejovice nejspíš zasmradím nekvalitním uhlím z Polska...co se dá dělat...:-D
RE na: Dotaz   přidaný: 03.10.2012  09:13
palivové dříví
MěÚ Kasejovice  |  192.168.48.3
11.10.2012  10:24
V současné době Město Kasejovice nemá k dispozici vhodnou lokalitu k samovýrobě palivového dřeva. V Kasejovicích se můžete obrátit na firmu Bevar, tel. 371595015.
Dotaz
Jarda  |  88.146.206.66  |  isinhel(zavináč)seznam.cz
03.10.2012  09:13
Dobrý den, na podzim se přistěhuji do Kasejovic a připravuji se na zimu. Sháním levně palivové dřevo..Umožňuje město samovýrobu někde v obecních lesích? (nevím, jestli nějaké lesy má) nebo není tu někdo, kdo levně dřevo odprodá? CCa pět kubíků...