Rozpočet 2001

Rozpočet obce Kasejovice na rok 2001.

Příjmy
v tis.Kč

kapitola

text

 

Sdílené daně

4 500,00

1311

Správní poplatky

110,00

1332

Popl. za vpouštění škodí. látek

8,00

1337

Komunální odpad

 

1341

Poplatek ze psů

10,00

1343

Popl. za užív.veř.prostr.

6,00

1347

Popl. za hrací přístroje

40,00

1511

Daň z nemovitostí

860,00

4121

Neinv. přij.dotace od obcí -škola, školka

391,50

1031

Les-tržby za dřevo

1 300,00

3315

Muzeum - vstupné

1,00

3612

Bytové hospodářství-nájmy

2 120,00

3632

Pohřebnictví

2,00

4314

Pečovatelská služba

50,00

6171

Činnost místní správy-poskyt. služeb

60,00

 

pronájmy pozemků

3,00

 

pronájmy nebyt. prostor

1 075,00

 

příjmy z prodeje pozemků a domu

4,00

6310

Příjmy z úroků a dividend

30,00

4112

Neinv. přijaté dotace - účel.dotace-školství

252,10

 

    výkon. veř.správy

232,00

3111

MS - přisp, od rodičů

12,00

 

ŠJ -stravné

620,00

 

Školní družina- přísp.od rodičů

34,00

 

Tvorba SF

 

 

Přijaté sankční platby

3,00

 

Převod prostředků z min. let

 

 

celkem   příjmy

11 723,60

Výdaje
v tis.Kč

kapitola             text                                                                                      Kč

1031

Les-pěstební činnost a LHP

700,00

2212

Silnice

450,00

2221

Provoz veř.sil.dopravy - Lnáře, Řesanice

40,00

2310

Pitná voda - MŠ I00,- , Chloumek 100,-

30,00

2321

Kanalizace

80,00

3111

200,00

3113

956,00

3141

Školní stravování

870,00

3314

Činnost knihovnická

150,00

3315

Činnost muzea

48,00

3326

Záležitosti ochrany památek

100,00

3539

Zdravotnictví

35,00

3612

Bytové hospodářství

450,00

 

Rekonstrukce domu čp. 184

1 900,00

3631

Veřejné osvětlení

203,00

3669

Ost.správa v obl. bydlení, komunál. služby

136,00

3722

Sběr a svoz komunál. odpadů, sběrný dvůr

20,00

3745

Veřejná zeleň

150,00

4314

Pečovatelská služba

470,00

5321

Požární ochrana

185,00

6112

Místní zastupitelstvo

980,00

6171

Činnost místní správy

1 829,90

 

Rekonstrukce náměstí Kasejovice

600,00

6310

Služby peněž. ústavů

22,50

6330

Převod do vlast. fondů

 

 

Příspěvek-Sdružení obcí

 

6409

Ostatní činnost j.n.- splátky půjčky -voda, kanal., plyn

1 084,40

 

Plynofikace - 3 % úrok

33,80

 

Celkem výdaje

11 723,60

 

Vyvěšeno na úřední desku: 15.12.2000

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.01.2001