Novinky

AKTUÁLNĚ

Od 23.11.2019 do 24.11.2019
Chovatelská výstava v Kasejovicích 23.11 - 24.11.2019
Pozvánka na chovatelskou výstavu do Kasejovic


01.12.2019
Adventní odpoledne 1.12.2019
Komunitní škola Kasejovice, z.s. pořádá Adventní odpoledne v neděli 1. prosince 2019, 13 - 16 hod. v sále Kulturně společenského centra města Kasejovice


02.12.2019
Přednáška Severní Indie - z Himaláje do Váranasí dne 2.12.2019
Město Kasejovice zve srdečně na přednášku Petra Nazarova Severní Indie - z Himaláje do Váranasí v pondělí 2. prosince 2019 od 18 hod.


16.12.2019
Vánoční koncert ZUŠ Nepomuk v Kasejovicích 16.12.2019
Město Kasejovice srdečně zve na Vánoční koncert ZUŠ Nepomuk


Vydané publikace MěÚ Kasejovice

Nejnovější dokumenty na ÚŘEDNÍ DESCE

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.5.2019
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci: Kasejovice, stodola v areálu bývalého špýcharu
Min.doba zveřejnění od 19.11.2019 do 05.12.2019.

Záměr prodeje pozemků v k.ú. Kladrubce ze dne 5.11.2019
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 05.11.2019 do 21.11.2019.

Záměr směny pozemků v k.ú. Kasejovice ze dne 5.11.2019
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 05.11.2019 do 21.11.2019.

Záměr prodeje pozemku v k.ú. Kasejovice ze dne 5.11.2019
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 05.11.2019 do 21.11.2019.

Informace o přístupu k dokumentům města na r. 2019 ze dne 15.10.2019
Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2019
Min.doba zveřejnění od 10.10.2019 do 31.12.2019.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH17445/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 30.08.2019 do 31.12.2022.

Poslední USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 12. září 2019
Usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 12. září 2019 v Kulturním zařízení v Řesanicích

Poslední USNESENÍ RADY MĚSTA

USNESENÍ z 16. jednání Rady města Kasejovice
USNESENÍ z 16. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 30.10.2019 na radnici v Kasejovicích

INFORMACE

Integrovaná doprava Plzeňska - 2019
Výhody systému Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Nabídka stavebních pozemků v lokalitě Chloumecká v Kasejovicích
Město Kasejovice plánuje výstavbu stavebních parcel pro cca 12 rodinných domů v Kasejovicích v lokalitě Chloumecká.

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Kasejovice 98
MěÚ Kasejovice upozorňuje, že od 1.1.2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením

Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na r. 2019
Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2019

NOVINKY - UDÁLOSTI a VIDEA

21.09.2019
Posezení s písničkou a Zahrádkářská výstava 21.9.2019
Léty prověřená akce - výstava zahrádkářů spojená s Posezením s písničkou v areálu chovatelů, se letos výjimečně povedla.


12.09.2019
Kasejovickým občanům bude sloužit nový chodník podél trati - 2019
V červenci letošního roku byla zahájena stavba chodníku podél železniční trati v délce 397 m a šířce 2,3 m.


12.09.2019
Stodola v areálu bývalého špýcharu prochází opravou - 2019
Koncem června byla zahájena oprava stodoly v areálu bývalého kasejovického špýcharu.


12.09.2019
Ve zdravotním středisku byly opraveny stropy
V polovině července letošního roku byl zjištěn havarijní stav stropu v čekárně ordinace praktického lékaře.


12.09.2019
Ke zdravotnímu středisku povede nový chodník
Chodník ke zdravotnímu středisku byl vybudován v 80. letech 20. století


12.09.2019
Projekt: Kasejovice, Jánské náměstí - Obnova veřejného prostranství
Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.


12.09.2019
Pečovatelská služba má k dispozici nový automobil - 2019
Od července 2019 využívá kasejovická pečovatelská služba nový automobil.


12.09.2019
V soutěži vesnice roku byly Kasejovice úspěšné - 2019
Stejně tak jako v předchozích letech se i letos si město Kasejovice podalo přihlášku do soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje.


11.09.2019
U kasejovického agátu stojí opět kaplička- 11.9.2019
Koncem roku byla při dopravní nehodě osobním automobilem poškozena kaplička, jejíž rok výstavby se datuje k roku 1741.


22.07.2019
Automobil pro pečovatelskou službu - 2019
Automobil pro pečovatelskou službu je spolufinancován Evropskou unií


16.07.2019
Příměstský tábor při Městské knihovně Kasejovice 2019
Příměstský tábor při Městské knihovně Kasejovice


30.06.2019
Oslavu dne dětí osvěžili deštěm místní hasiči 30.6.2019
Oslavu dne dětí osvěžili deštěm místní hasiči


28.06.2019
Deváťáci obdrželi poslední vysvědčení ze Základní školy 2019
Posledním školním dnem byl letos pátek 28. června.


16.06.2019
Parní vlak připomněl 120 let trvání místní lokálky
Dne 16. června projížděla Kasejovicemi vlaková souprava tažená parní lokomotivou na připomínku 120. výročí, kdy zde začala fungovat dráha.