Novinky

AKTUÁLNĚ

15.10.2019
Plánované přerušení dodávky elektřiny v Kasejovicích 15.10.2019
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v Kasejovicích 15.10.2019 od 7:30 do 15:30.

21.10.2019
Rybníky na Blatensku II. dne 21.10.2019
Město Kasejovice zve na přednášku profesora Jiřího Sekery a ing. Jiřího Kurze - Rybníky na Blatensku II.


Od 09.10.2019 do 23.10.2019
Uzavření ordinace MUDr. Kestřánka v Kasejovicích 9.10. a 23.10.2019
Ženský lékař MUDr. Kestřánek oznamuje svým pacientkám, že ve dnech 9.10. a 23.10.2019 nebude ordinovat.

Od 01.11.2019 do 03.11.2019
MODERNÍ DŮM A BYT & ŽENA A DOMOV v Plzni 1.11. - 3.11.2019
Oznámení pro stavebníky a návštěvníky veletrhu MODERNÍ DŮM A BYT & ŽENA A DOMOV v Plzni

09.11.2019
Ochutnávka vína 9.11.2019
Město Kasejovice pořádá Ochutnávka vína - Mladá vína z vinařství Lahofer


Vydané publikace MěÚ Kasejovice

Nejnovější dokumenty na ÚŘEDNÍ DESCE

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje č.j.: PK-DSH/11604/19
KÚ Plzeňského kraje vydává Opatření obecné povahy - místní úprava provozu na pozemní komunikaci spi. zn.: ZN/1702/DSH/19
Min.doba zveřejnění od 11.10.2019 do 27.10.2019.

Informace o přístupu k dokumentům města na r. 2019 ze dne 10.10.2019
Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2019
Min.doba zveřejnění od 10.10.2019 do 31.12.2019.

Rozpočtové opatření č. 10/2019
Rozpočtové opatření č. 10/2019 schválené Zastupitelstvem města Kasejovice
Zveřejněno od 10.10.2019 .

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/7973/2019 – Bo
MěÚ Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na chodníku podél komunikace č. I/20 v obci Kasejovice spis. zn.: MÚ/DOP/4203/19
Min.doba zveřejnění od 09.10.2019 do 25.10.2019.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH17445/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 30.08.2019 do 31.12.2022.

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání č.j.: 120 EX 32373/12-393
Soudní exekutor vydává Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (elektronické dražby)
Min.doba zveřejnění od 20.08.2019 do 31.10.2019.

Poslední USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 12. září 2019
Usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 12. září 2019 v Kulturním zařízení v Řesanicích

Poslední USNESENÍ RADY MĚSTA

USNESENÍ z 15. jednání Rady města Kasejovice
USNESENÍ z 15. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 30.9.2019 na radnici v Kasejovicích

INFORMACE

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - do 16.11.2019
ČEZ Distribuce, a. s. vydává Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Integrovaná doprava Plzeňska - 2019
Výhody systému Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Nabídka stavebních pozemků v lokalitě Chloumecká v Kasejovicích
Město Kasejovice plánuje výstavbu stavebních parcel pro cca 12 rodinných domů v Kasejovicích v lokalitě Chloumecká.

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Kasejovice 98
MěÚ Kasejovice upozorňuje, že od 1.1.2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením

NOVINKY - UDÁLOSTI a VIDEA

21.09.2019
Posezení s písničkou a Zahrádkářská výstava 21.9.2019
Léty prověřená akce - výstava zahrádkářů spojená s Posezením s písničkou v areálu chovatelů, se letos výjimečně povedla.


12.09.2019
Kasejovickým občanům bude sloužit nový chodník podél trati - 2019
V červenci letošního roku byla zahájena stavba chodníku podél železniční trati v délce 397 m a šířce 2,3 m.


12.09.2019
Stodola v areálu bývalého špýcharu prochází opravou - 2019
Koncem června byla zahájena oprava stodoly v areálu bývalého kasejovického špýcharu.


12.09.2019
Ve zdravotním středisku byly opraveny stropy
V polovině července letošního roku byl zjištěn havarijní stav stropu v čekárně ordinace praktického lékaře.


12.09.2019
Ke zdravotnímu středisku povede nový chodník
Chodník ke zdravotnímu středisku byl vybudován v 80. letech 20. století


12.09.2019
Pečovatelská služba má k dispozici nový automobil - 2019
Od července 2019 využívá kasejovická pečovatelská služba nový automobil.


12.09.2019
V soutěži vesnice roku byly Kasejovice úspěšné - 2019
Stejně tak jako v předchozích letech se i letos si město Kasejovice podalo přihlášku do soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje.


11.09.2019
U kasejovického agátu stojí opět kaplička- 11.9.2019
Koncem roku byla při dopravní nehodě osobním automobilem poškozena kaplička, jejíž rok výstavby se datuje k roku 1741.


22.07.2019
Automobil pro pečovatelskou službu - 2019
Automobil pro pečovatelskou službu je spolufinancován Evropskou unií


16.07.2019
Příměstský tábor při Městské knihovně Kasejovice 2019
Příměstský tábor při Městské knihovně Kasejovice


30.06.2019
Oslavu dne dětí osvěžili deštěm místní hasiči 30.6.2019
Oslavu dne dětí osvěžili deštěm místní hasiči


28.06.2019
Deváťáci obdrželi poslední vysvědčení ze Základní školy 2019
Posledním školním dnem byl letos pátek 28. června.


16.06.2019
Parní vlak připomněl 120 let trvání místní lokálky
Dne 16. června projížděla Kasejovicemi vlaková souprava tažená parní lokomotivou na připomínku 120. výročí, kdy zde začala fungovat dráha.


11.06.2019
Společenský život v Újezdě - červen 2019
Hned na začátku letošního roku jsme se sešli na společném výšlapu na Třemšín, o týden později na výroční schůzi SDH Újezd a v únoru pak v masopustním průvodu.