Rozpočet 2003

Rozpočet obce Kasejovice na rok 2003.

Příjmy
v tis.Kč

kapitola

text

 

Sdílené daně

5 500,00

1311

Správní poplatky

85,00

1332

Popl. za vpouštění škodl. látek

7,00

1337

Komunální odpad

430,00

1341

Poplatek ze psů

10,00

1343

Popl. za uživ. věř. prostr.

5,00

1347

Popl. za hrací přístroje

60,00

1511

Daň z nemovitostí

1 030,00

4121

Neinv. přij.dotace od obcí -škola, školka

350,00

1031

Les-tržby za dřevo

1 400,00

3315

Muzeum - vstupné

1,00

3612

Bytové hospodářství-nájmy

550,00

3632

Pohřebnictví

15,00

4314

Pečovatelská služba

70,00

6171

Činnost místní správy-poskyt.služeb

160,00

 

pronájmy pozemků

20,00

 

pronájmy nebyt.prostor

500,00

 

příjmy z prodeje pozemků a domu

10,00

6310

Příjmy z úroků a dividend

30,00

4112

Neinv. přijaté dotace - účel.dotace-školství

249,50

 

výkon. veř.správy

229,20

 

Převod prostředků z min. let

3100,00

 

celkem   příjmy

13811,70

Výdaje
v tis.Kč

kapitola             text                                                                                       Kč

1031

Les-pěstební činnost a LHP

1 000,00

2212

Silnice

1 130,00

2221

Provoz veř.sil.dopravy-Lnáře.Řesanice

86,00

2310

Pitná voda - MS IOO,- , Chloumek 100,-

200,00

2321

Kanalizace-řady a dostavba ČOV

3 638,00

3111

MS - příspěvek

300,00

3113

ZŠ - příspěvek

980,00

3141

Školní stravování - příspěvek

280,00

3314

Činnost knihovnická

130,00

3315

Činnost muzea

5,00

3326

Záležitosti ochrany památek

150,00

3539

Zdravotnictví

30,00

3612

Bytové hospodářství

550,00

3631

Veřejné osvětlení

220,00

3669

Ost. správa v obl. bydlení, komunál.služby

140,00

3722

Sběr a svoz komunál. odpadů, sběrný dvůr

440,00

4314

Pečovatelská služba

700,00

5321

Požární ochrana

180,00

6112

Místní zastupitelstvo

980,00

6171

Činnost místní správy

2201,30

6310

Služby peněž.ústavů

33,00

6330

Převod do vlast.fondů

40,00

6409

Ostatní činnost j.n.- splátky půjčky -voda

370,40

 

kanalizace

-

 

plynofikace

-

 

Plynofikace - 3 % úrok

28,00

 

Celkem výdaje

13811,70

 

Vyvěšeno na úřední desku: 15.12.2002

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.01.2003