Rozpočet 2004

Rozpočet obce Kasejovice na rok 2004.

Příjmy
v tis.Kč

text

kapitola

položka

rozpočet

změny

celkem

Daň z příjmu FO ze záv. čin.

 

1111

1 500,00

 

 

Daň z příjmu FO ze záv. čin.

 

1112

600,00

 

 

Daň z přijmu FO z kapit. výn.

 

1113

100.00

 

 

Daň z příjmu PO

 

1121

1 600,00

 

 

Daň z příjmu PO za obce

 

1122

 

 

 

MŠ příspěvek od rodičů

3111

2111

55,00

 

 

ZŠ příspěvek od rodičů

3143

2111

30,00

 

 

DPH

 

1211

2 500,00

 

 

Popl. za nečiš. ovzduší.

 

1332

6,00

 

 

Popl. za likvidaci komu. odpadu

 

1337

550,00

 

 

Poplatek za psy

 

1341

10,00

 

 

Poplatek za užív. veř. protranství

 

1343

1,00

 

 

Odvod výtěžku z prov.loterií

 

1351

70,10

 

 

Poplatek za provozovaný hrac. př.

 

1347

70,00

 

 

Správní poplatky

 

1361

100,00

 

 

Daň z nemovitostí

 

1511

800,00

 

 

Neinvestiční dotace od obcí

 

4121

250,00

 

 

Neinv.dot.od obcí mimo kraj

 

4121

30,00

 

 

Neinv.dot.od PK na NIVZS a MS

 

4122

7 584,00

 

 

Les-prodej dřeva

1032

2111

1 500,00

 

 

Muzeum-vstupné

3315

2111

1,00

 

 

Bytové hospodář.-nájmy

3612

2132

550,00

 

 

Pohřebnictví-poplatky

3632

2111

 

 

 

SS-za pečovatel. služby

4314

2111

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec-příjem z poskyt.služeb

6171

2111

50,00

 

 

Obec-přjem z pronáj. pozemků

6171

2131

30,00

 

 

Obec-příjem z pronáj. nebyt.prost.

3613

2139

100,00

 

 

Příjem z prodeje majetku-Okál

6171

3112

650.00

 

 

Přijaté sankční platby

6171

2210

 

 

 

Příjmy z prodeje pozemků

6171

3111

100,00

 

 

Příjmy z úroků

6310

2141

30,00

 

 

Dotace neinv.ze st.rozp.

 

4112

581,70

 

 

Vratka SAPARD a DPH

6330

5345

2517.20

 

 

Soc. fond. příjem

 

4134

48.00

 

 

celkem      příjmy

 

 

22114,00

 

 

Výdaje
v tis.Kč

Text

kapitola

položka

rozpočet

Les

1031

 

1 055.00

Silnice

2212

 

1 000.00

Silnice - dopravní obslužnost

2221

 

81.00

Pitná voda

2310

 

-

Kanalizace

2321

 

25.00

ZŠ-příspěvek na provoz

3113

5331

1 020.00

Školní družina NIV

3143

5331

408.00

ZŠ NIV

3113

5331

5 256,00

MŠ přípěvek na provoz

3111

5331

660.00

Školní jídelna NIV

3141

5331

720.00

MŠ NIV

3111

5331

1 200,00

Knihovna

3314

 

130,00

Muzeum

3315

 

3.00

Památky

3326

 

150.00

Ost. zájmová činnost

3429

 

70.10

Zdravotní středisko

3539

 

25,00

Bytové hospodářství

3612

 

450.00

Veřejné osvětleni

3631

 

200,00

Pohřebnictvi

3632

 

15,00

Plynofikace-úroky

3633

5141

25.00

Ostatní správa

3669

 

200,00

Svoz komunál.odpadu

3722

 

550.00

Pečovatelská služba

4314

 

750,00

Požární ochrana

5512

 

350,00

Zastupitelstva obcí-odměny

6112

 

1 150,00

Činnost místní správy

6171

 

4 823,50

Služby peněžních ústavů

6310

5163

20,00

Převody FKSP

6330

5342

50,00

Daň z přijmu PO za obce

6399

5362

 

Splátky dotací

8124

 

727,40

Splátka úvěru

 

 

1 000.00

celkem

 

 

22114,00

 

Vyvěšeno na úřední desku: 15.12.2003

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.01.2004