Rozpočet 2005

Rozpočet obce Kasejovice na rok 2005.

Příjmy
v tis.Kč

text

rozpočet

změny

změny

celkem

Daň ze závislé činnosti

1 700,00

 

 

 

Daň z př.FO ze záv.čin.

650,00

 

 

 

Daň z př.FO z kapit.výn.

100.00

 

 

 

Daň z příjmu PO

1 600,00

 

 

 

Daň z příjmu PO za obce

 

 

1584,00

 

DPH

2 500,00

 

 

 

Popl. za nečiš. ovzduší.

6,00

 

 

 

Popl. za likvidaci komu. odpadu

550,00

 

 

 

Poplatek za psy

10,00

 

 

 

Poplatek za užív. veř. protranství

 

 

 

 

Poplatek za provozovaný hrac. př.

60,00

 

 

 

Odvod výtěžku z prov.loterií

 

65,80

 

 

Správní poplatky

100,00

 

 

 

Daň z nemovitostí

700,00

 

 

 

Neinvest.dotace ze SR

603,10

 

 

 

Neinvest.dotace od obcí-ZŠ

300,00

82,90

 

 

Neinv.dot.od obcí mimo kraj

 

87,10

 

 

Neinv.dotace od krajů-hasiči

 

 

42,00

 

Neinv.dot.od krajů - Les

 

 

52,80

 

Neinv.dot.od krajů-soc.služby

 

 

90,00

 

Neinv.dot.od krajů-Klub otevř.dveří

 

 

55,00

 

Převody z rozp.účtu-FRR

 

 

25,50

 

Převody z rozp.účtů.soc.fond

 

 

60,00

 

Inv.dotace na TV

 

 

2500,00

 

Inv.dotace-Leader-chodníky

 

 

736,00

 

Inv.dotace.ČOV a chodníky

 

 

1000,00

 

Zdroje z min.let

 

3300,00

 

 

II.úvěr

 

5000,00

 

 

Invest.přij.dotace-škola

 

 

 

 

Les-prodej dřeva

1500,00

 

 

 

Pitná voda-Chloumek

50,00

 

 

 

Muzeum vstupné

1,00

 

 

 

Noviny

 

 

50.00

 

Bytové hosp.-nájmy

550.00

 

 

 

Chodníky-přijaté dary

 

 

6.00

 

Příj.z pronáj.nebyt.prost.

350,00

 

110,00

 

Pohřebnictví

1,00

 

 

 

SS pečovatel.služba

100,00

 

 

 

Obec-příjem z poskyt.služeb

10,00

 

600.00

 

Obec-příj.z pronáj.pozemků

40,00

 

 

 

Obec-příj.z pronáj.mov.věcí

 

 

 

 

Přajaté sankční platby

 

 

33,00

 

Přijaté pojistné náhrady

 

 

19,00

 

Ost.nedaň.příjmy-Předmíř-zál.ZŠ

 

 

20,00

 

Příjem z prodeje maj.obce bytovka

 

1200,00

 

 

Příjmy z prodeje pozemků

 

 

65,00

 

Příj.z prod.ost.HDM-plyn. II.část

500,00

 

 

 

Příjmy z úroků

30,00

 

14,00

 

Ost.přij.vratky transf.gramotnost

 

 

 

 

prostředky z minulých let

2959,30

 

 

 

celkem      příjmy

14 970,40

9735,80

7752,30

 


Výdaje

v tis.Kč

Text rozpočet
změny
změny
celkem
Les-pěstb.činnost-mzdy 300,00      
SP 73,00      
ZP 27,00      
materiál 200,00      
služby 100,00      
PH        
LES-těžeb.činnost- nákup služeb 400,00      
LES-správa v lesním hospodář. 120,00      
Silnice-nákup služeb 40,00  
140,00
 
Silnice-úrok z úvěru 80,00      
Chodníky - rekonstrukce 500,00
2700,00
282,00
 
Veř.prostranství před radnicí  
370,00
   
Silnice-dopravní obslužnost 80,00      
Pitná voda Chloumek-el.en. 15,00      
nákup služeb 10,00  
13,00
 
opravy a údržba    
7,00
 
pol.za odb.podz.vod 15,00      
vodovod u PZ  
213,00
117,00
 
Kanalizace nákup služeb 10,00  
10,00
 
ČOV  
300,00
700,00
 
ZŠ-úroky z úvěru    
32,00
 
ZŠ-příspěvek na provoz 1020,00      
ZŠ-neinv.dot.obcím-Nepomuk        
ZŠ investice-vl.zdroje 2500,00
887,00
   
II.etapa  
200,00
   
MŠ-přísp.na provoz 660,00      
Letní kino-opravy a údržba    
9,50
 
Knihovna-OON 60,00      
SP 9,00      
ZP 1,00      
knihy 20,00      
el.energie 6,00      
plyn 17,00      
telefony 14,00      
služby        
voda 3,00      
Muzeum OON 1,50      
ost.služby 1,50      
el.en. 1,00      
Památkyopr.aúdržba    
2,50
 
Kas.noviny-OON 7,00      
SP 2,00      
ZP 1,00      
nákup služeb 40,00      
Tělocvična-služby GPL Invest    
18,00
 
rekonstrukce    
123,00
 
rekonstr.-limit    
2500,00
 
Ostatní zájmová činnost  
65,80
   
Zdravotní středisko-plyn 10,00      
el.energie 10,00      
voda 5,00      
opravy a údržba 5,00      
Bytové hospodářství-mzda 5,00      
voda 30,00  
25,00
 
el.energie 80,00      
plyn 147,00      
služby 25,00  
8,00
 
oprava a údržba 3,00      
materiál 2,00      
nájem nádrže a poz. 8,00      
Veřejné osvětlení - provoz. 380,00      
Hřbitovy-služby 10,00      
Plynofikace-3% úrok 20,00      
Ostatní správa-mzdy 150,00  
77,00
 
SP 40,00  
28,00
 
ZP 10,00  
15,00
 
Prac.ochr.pomůcky        
DDHM    
35,00
 
materiál 10,00      
PH 20,00  
4,00
 
služby 10,00  
2,00
 
opravy a údržba 10,00      
Sběr a svoz TKO-OON 29,00      
SP 5,00      
ZP 1,00      
materiál 5,00      
služby 580,00      
Veřejná zeleň-lípy v Přebudově    
20,00
 
Pečovatelská služba-mzdy 380,00      
SP 90,00  
10,00
 
ZP 30,00  
7,00
 
PH    
26,00
 
materiál    
3,00
 
prac.oděvy        
telefony    
6,00
 
poj.PIC UP    
3,50
 
opravy a údržba        
veřejná zeleň-mzdy        
SP        
ZP        
Hasiči-OON 4,00      
nádrž LIAZ 130,00      
materiál 19,00      
voda 1,00      
plyn 35,00      
el.energie 20,00      
PH 50,00      
telefony 20,00      
služby 20,00  
19,00
 
opravy a údržba 20,00  
29,00
 
DDHM-obleky 71,00  
16,00
 
Zastupitelstvo-odměny 890,00      
SP 210,00      
ZP 75,00      
osadní výbory-OON 25,00      
Činnost místní správy-mzdy 950,00      
SP 245,00      
ZP 85,00      
ost.povinné pojistné 10,00      
DHDM    
4,00
 
materiál 150,00      
voda 4,00      
el.energie 100,00      
PH 40,00      
poŠtovné 45,00      
telefony 145,00      
služby peněž.ústavů 82,00      
Školení 10,00  
34,00
 
služby 662,00      
opravy a údržba 30,00      
cestovné 4,00      
pohoŠtění 30,00      
lesing Fabia 70,00      
daně a poplatky 80,00      
rekonstrukce rozhlasu    
53,50
 
sankce    
10,50
 
Soc.fond - čerpání    
60,00
 
nákup pozemků        
Mikroregion,Odpad.hospodářství 80,00  
8,00
 
Služby peněžních ústavů 30,00      
Převod z FRR    
25,50
 
Fin.vypoř.min.let-gramotnost        
Splátky půjček 2084,40      
Daň z příjmu práv.osob za obce    
1584,00
 
Rek.ZŠ II.etapa - II.úvěr  
5000,00
   
Výdaje celkem 14970,40
9735,80
6 067,00
 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 15.12.2004

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.01.2005