Rozpočet 2006

Rozpočet obce Kasejovice na rok 2006.

Příjmy
v tis.Kč

text

rozpočet

změny

celkem

Daň z př.FO ze závislé činnosti

1700,00

 

 

Daň z př. FO ze sam.výděl.čin.

650,00

 

 

Daň z př. FO z kapit.výnosů

100.00

 

 

Daň z příjmu PO

1 600,00

 

 

DPH

2 500,00

 

 

Popl. za likvidaci komu. odpadu

550,00

 

 

Poplatek za psy

10,00

 

 

Poplatek za provozovaný hrac. př.

60,00

 

 

Správní poplatky

100,00

 

 

Daň z nemovitostí

700,00

 

 

Neinv.dotace ze st.rozpočtu

640,90

 

 

Neinvestiční přijaté dot. od obcí

300,00

 

 

Les-prodej dřeva

1 500,00

 

 

Byty - nájem

500,00

 

 

Pronájem nebytových prostor

85,00

 

 

Pečovatelská služba

100,00

 

 

Úroky

30,00

 

 

Pronájem pozemků

40,00

 

 

celkem      příjmy

11 165,90

 

 

Výdaje
v tis.Kč

text

rozpočet

změny

celkem

Les-služby ,mzdy

1300,00

 

 

Splátky půjček-SFŽP kanalizace

336,00

 

 

Splátky půjček-plynofikace

200,00

 

 

Splátky půjček-vodovod

370,40

 

 

Splátka úvěru

999,20

 

 

Dopravní obslužnost

80,00

 

 

Silnice-opravy a údržba

50,00

 

 

Voda

40,00

 

 

Kanalizace-rozbory- volné výústě

15,00

 

 

Mateřská škola

600,00

 

 

Základní škola

980,00

 

 

Kasejovické noviny

50,00

 

 

Knihovna

130,00

 

 

Zdravotní středisko

30,00

 

 

Bytové hospodářství

300,00

 

 

Večejné osvětlení

380,00

 

 

Pohřebnictví

10,00

 

 

Plynofikace-úrok vlastní

15,00

 

 

Komunální služby

250,00

 

 

Sběr a svoz komunálního odpadu

620,00

 

 

Pečovatelská služba

520,00

 

 

Hasiči

200,00

 

 

Zastupitelstvo

1200,00

 

 

Činnost místní správy

2300,00

 

 

Služby peněžních ústavů

30,00

 

 

Převody SF

50,00

 

 

Mikroregion,odpadové hospodářství

80,00

 

 

Silnice ke škole-rekonstrukce + SROP

 

 

 

Splátka úroku škola

50,30

 

 

celkem     výdaje

11165,90

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 15.12.2005

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.01.2006