Rozpočet 2007

Rozpočet města Kasejovice na rok 2007.

Příjmy
v tis.Kč

paragraf položka   rozpočet
  1111 Daň z př.FO ze závislé činnosti 1 700,00
  1112 Daň z př. FO ze sam.výděl.čin. 600,00
  1113 Daň z př. FO z kapit.výnosů 100,00
  1121 Daň z př. práv.osob 1 800,00
  1211 DPH 2 538,38
  1337 Popl.za likvid. kom.odpadu 550,00
  1341 Poplatky ze psů 10,00
  1347 Popl.za provoz hrací přístroj 60,00
  4134 SF-příjem z BÚ 50,00
  1361 Správní popl. 50,00
  1511 Daň z nemovitostí 700,00
  4112 Neinv.dotace ze st.rozpočtu 667,02
  4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 300,00
1032 2111 Les-prodej dřeva 1 100,00
3612 2132 Byty - nájem 400,00
3613 2132 Pronájem nebytových prostor 60,00
4314 2111 Pečovatelská služba 80,00
6310 2141 Úroky 30,00
6171 2131 Pronájem pozemků 30,00
    c e l k e m 10 825,40

Výdaje
v tis.Kč

paragraf položka   rozpočet
1032   Les-služby ,mzdy 1 100,00
2221   Dopravní obslužnost 80,00
2212   Silnice 50,00
2310   Voda 40,00
2321 5169 Kanalizace-rozbory- volné výústě 15,00
3111   Mateřská škola 600,00
3113   Základní škola 980,00
3349   Kasejovické noviny 50,00
3314   Knihovna 130,00
3539   Zdravotní středisko 30,00
3612   Bytové hospodářství 300,00
3631   Večejné osvětlení 380,00
3632   Pohřebnictví 10,00
3633   Plynofikace-úrok vlastní 10,00
3669   Komunální služby 400,00
3722   Sběr a svoz komunálního odpadu 620,00
4314   Pečovatelská služba 500,00
5512   Hasiči 200,00
6112   Zastupitelstvo 1 200,00
6171   Činnost místní správy 2 300,00
6310   Služby peněžních ústavů 30,00
6330   Převody SF 50,00
6409   Mikroregion,odpadové hospodářství 80,00
3113 5141 Splátka úroku škola 100,00
      9 255,00
       
  8124 Splátky půjček-plynofikace 200,00
  8124 Splátky půjček-vodovod 370,40
  8124 Splátka úvěru 1 000,00
    celkem výdaje 10 825,40

Vyvěšeno na úřední desku: 15.11.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.12.2006