Rozpočet 2008

Rozpočet města Kasejovice na rok 2008.

Příjmy
v tis.Kč

paragraf položka   rozpočet
  1111 Daň z př.FO ze závislé činnosti 1 700,00
  1112 Daň z př. FO ze sam.výděl.čin. 350,00
  1113 Daň z př. FO z kapit.výnosů 100,00
  1121 Daň z př. práv.osob 2 100,00
  1211 DPH 3 200,00
  1337 Popl.za likvid. kom.odpadu 560,00
  1341 Poplatky ze psů 13,00
  1343 Popl.za užívání veř.prostranství 0,50
  1347 Popl.za provoz hrací přístroj 60,00
  4134 SF-příjem z BÚ 50,00
  1361 Správní popl. 36,50
  1511 Daň z nemovitostí 700,00
  4112 Neinv.dotace ze st.rozpočtu 659,44
  4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 300,00
1032 2111 Les-prodej dřeva 888,72
3349 2111 Kasejovické noviny 10,00
3612 2132 Byty - nájem 310,00
3612 2329 Byty-přísp.na rekonstrukci Růžek 90,00
3613 2132 Pronájem nebytových prostor 58,00
3632 2111 Hřbitov-popl.z hrobů 2,00
4314 2111 Pečovatelská služba 80,00
6310 2141 Úroky 30,00
6171   Činnost místní správy 30,00
      11 328,16
  8115 prostředky z min.let 290,00
    celkem příjmy 11 618,16

Výdaje
v tis.Kč

paragraf položka   rozpočet
1031-6   Les 1 100,00
2221   Dopravní obslužnost 80,00
2212   Silnice 50,00
2310   Voda 40,00
2321   Kanalizace 15,00
3111   Mateřská škola 650,00
3113   Základní škola 980,00
3349   Kasejovické noviny 50,00
3314   Knihovna 130,00
3429   KOD 22,00
3539   Zdravotní středisko 30,00
3612   Bytové hospodářství 300,00
3631   Veřejné osvětlení 380,00
3632   Pohřebnictví 10,00
3669   Komunální služby 400,00
3722   Sběr a svoz komunálního odpadu 620,00
4314   Pečovatelská služba 500,00
5512   Hasiči 200,00
5512 6123 Hasiči-auto 1 500,00
6112   Zastupitelstvo 950,00
6171   Činnost místní správy 2 218,00
6310   Služby peněžních ústavů 30,00
6320   Pojištění majetku a pov.ručení 60,00
6330   Převody SF 50,00
6409   Mikroregion,odpadové hospodářství 80,00
3113   Škola 100,00
    výdaje 10 545,00
       
  8124 Splátky půjček-plynofikace 73,16
  8124 Splátka úvěru 1 000,00
    celkem výdaje 11 618,16

 

Vyvěšeno na úřední desku: 15.12.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.01.2008