Rozpočet 2010

Rozpočet města Kasejovice na rok 2010.

Příjmy
v tis.Kč

paragraf položka   rozpočet
  1111 Daň z př.FO ze závislé činnosti 1 900,00
  1112 Daň z př. FO ze sam.výděl.čin. 200,00
  1113 Daň z př. FO z kapit.výnosů 170,00
  1121 Daň z př. práv.osob 2 200,00
  1211 DPH 4 300,00
  1337 Popl.za likvid. kom.odpadu 600,00
  1341 Poplatky ze psů 10,00
  1343 Popl.za užívání veř.prostranství -
  1347 Popl.za provoz hrací přístroj 40,00
  4134 SF-příjem z BÚ 100,00
  1361 Správní popl. 60,00
  1511 Daň z nemovitostí 700,00
  4112 Neinv.dotace ze st.rozpočtu 1 098,34
  4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 300,00
1032 2111 Les-prodej dřeva 808,03
3349 2111 Kasejovické noviny 20,00
3612 2132 Byty - nájem 296,87
3612 2329 Byty-přísp.na rekonstrukci Růžek 89,05
3612 2329 Fond oprav Růžek 33,10
3613 2132 Pronájem nebytových prostor 97,88
3632 2111 Hřbitov-popl.z hrobů 1,00
4314 2111 Pečovatelská služba 100,00
6310 2141 Úroky 10,00
6171 2111 Činnost místní správy 10,00
6171 2112 příjmy z prodeje zboží 2,00
6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5,00
6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 104,47
6171 2133 Příjmy z pronáj,.movit.maj. 7,87
    příjmy 13 263,61
       
    celkem příjmy 13 263,61

Výdaje
v tis.Kč

paragraf položka   rozpočet
1031-6   Les 1 208,03
2221   Dopravní obslužnost 81,00
2212   Silnice 60,00
2310   Voda 60,00
2321   Kanalizace 50,00
3111   Mateřská škola 720,00
3113   Základní škola 1 150,00
3349   Kasejovické noviny 55,00
3392   SKC + knihovna 410,00
3429   KOD 141,00
3539   Zdravotní středisko 50,00
3612   Bytové hospodářství 280,00
3631   Veřejné osvětlení 386,00
3632   Pohřebnictví 30,00
3669   Komunální služby 750,00
3722   Sběr a svoz komunálního odpadu 650,00
4314   Pečovatelská služba 550,00
5512   Hasiči 230,00
       
6112   Zastupitelstvo 990,00
6171   Činnost místní správy 4 062,58
6310   Služby peněžních ústavů 30,00
6320   Pojištění majetku a pov.ručení 100,00
6330   Převody SF 100,00
6409   Mikroregion,odpadové hospodářství 60,00
3113   Škola-úrok z úvěru,správa tělov.zař. 60,00
    výdaje 12 263,61
  8124 Splátka úvěru 1 000,00
    celkem výdaje 13 263,61

Vyvěšeno na úřední desku: 01.12.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.12.2009