Veřejná vyhláška (archiv dokumentů)

Veřejná vyhláška o uložení písemností
č.j.: 129301/06/003940/7331.

Finanční úřad pro Prahu 3
Drahobejlova 48
19021 Praha 9
Č.j.:129301/06/003940/7331
Vyřizuje: Žáčková Daniela
Telefon: 283018630 linka:221
Fax: 283018530 č.dveří: 250
Pracoviště: Drahobejlova 48, Praha 9

V Praze 13.7.2006

Daňový subjekt:
Tomáš Pazderník
Kasejovice 162
Kasejovice
33544 Kasejovice
rok narození:1973

Věc: Veřejná vyhláška

Oznámení o uložení písemností dle § 19 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Oznamujeme Vám, že písemnost č.j. 111495/06/003940/7331 ze dne 31.5.2006, kterou se nepodařilo doručit, byla uložena u Finančního úřadu pro Prahu 3, Drahobejlova 48, Praha 9, patro 2, č.dveří 250.

Písemnost si můžete vyzvednout vždy v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin. Telefonicky je možné sjednat jiný termín vyzvednutí písemností.

Ing.Josef Maršík
vedoucí oddělení vymáhacího
Ing.Václav Čabrádek
vedoucí referátu

Vyvěšeno: 18.7.2006
Sejmuto: 6.8.2006

Vyvěšeno na úřední desku: 18.07.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 03.08.2006