Výzva k podání nabídky (archiv dokumentů)

Město Kasejovice Vás vyhlašuje výzvu k podání nabídky na provedení stavby: "REKONSTRUKCE  ČÁSTI VODOVODU CHLOUMEK, VČETNĚ PŘÍPOJEK"

Město Kasejovice Vás vyhlašuje výzvu k podání nabídky na provedení stavby:

„REKONSTRUKCE  ČÁSTI VODOVODU CHLOUMEK, VČETNĚ PŘÍPOJEK“

Předmětem zakázky je kompletní oprava místní komunikace v k.ú. Kladrubce: úsek místní komunikace na návsi kolem rybníka dle PD: „Rekonstrukce části vodovodu Chloumek, včetně přípojek“ .

Realizace stavby se předpokládá v době:  srpen/2011 – říjen/2011

Nabídky je nutno doručit do 15.7.2011 do 12,00 hodin.

ZÁJEMCI O TUTO ZAKÁZKU SI MOHOU VYZVEDNOUT ÚPLNOU VÝZVU, PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A VÝKAZ VÝMĚR NA POŽÁDÁNÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU V KASEJOVICÍCH.

V Kasejovicích 4.7.2011

Vyvěšeno na úřední desku: 04.07.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.07.2011