Záměr odprodeje (archiv dokumentů)

Obec Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:

  • odprodeje pozemku st. par. č. 63 a části pozemku 920/1 v k. ú. Chloumek
  • odprodeje části pozemku parc. 536/1 v k. ú. Chloumek
  • odprodeje části pozemku č. parc. 508/1 v k. ú. Kasejovice
  • odprodeje části pozemku parc. č. 711/1 o výměře 45 m2 v k. ú. Řesanice

Starostka obce: Čápová Marie

 

Vyvěšeno:11.10.2006

 

Vyvěšeno na úřední desku: 11.10.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 27.10.2006