Záměr výpůjčky (archiv dokumentů)

Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr výpůjčky:

  • části pozemku parc. č. 645/3 v k. ú. Polánka
  • stavby na pozemku parc. č. 240/2 v k. ú. Kasejovice

a záměr pronájmu:

  • části pozemku parc. č. 225/1 v k. ú. Přebudov

Starostka města: Bc.Čápová Marie

Vyvěšeno:26.11.2007
Sejmuto:11.12.2007

Vyvěšeno na úřední desku: 26.11.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.12.2007