Jánské náměstí v Kasejovicích 2018

Jánské náměstí v Kasejovicích - rekonstrukce spodní části dokončena

Koncem července byla zahájena rekonstrukce Jánského náměstí v Kasejovicích a to spodní části náměstí. Bylo provedeno položení asfaltového betonu na obslužnou místní komunikaci a pokládka kamenných kostek na parkovací místa u domů. Úprava této části náměstí byla dokončena počátkem října a vyžádala si finanční prostředky ve výši 2 265 814,06 Kč.
Stavba byla podpořena finančními prostředky Ministerstva pro místní rozvoj ČR z Programu obnovy a rozvoje venkova ve výši 1 milion korun.
Před započetím výše uvedených prací byla provedena pokládka dešťové kanalizace v délce 82 m. Po ukončení všech prací se provedly i vegetačními úpravy.
Celkové náklady na rekonstrukci spodní části náměstí činily 2 852 601 korun.
Věříme, že rekonstrukce Jánského náměstí bude sloužit ke spokojenosti všech svých uživatelů.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Autor článku: Marie Čápová

Autor fotografií:

Publikováno: 12.12.2018

Aktualizováno: 23.08.2019