Ke zdravotnímu středisku povede nový chodník

Chodník ke zdravotnímu středisku byl vybudován v 80. letech 20. století

Tehdy byl pokryt pouze penetračním nátěrem, který je v současné době ve velmi špatném stavu. Po rekonstrukci přilehlé komunikace I/20, která je ve správě ředitelství silnic a dálnic Plzeň, jež proběhla na podzim 2018, byly u chodníku osazeny obrubníky, které jsou vyšší než současný chodník. Při osazení těchto obrubníků došlo k odstranění původní asfaltové vrstvy chodníku v šířce cca 70 – 100 cm a následně doplnění pouze štěrkem. Po těchto zásazích je chodník, využívaný občany k návštěvě zdravotního střediska a občany trvale žijící v této lokalitě, špatně schůdný.
Plánovaná oprava chodníku bude spočívat v osazení ACO DRAIN (odvodnění) u tří vjezdů, ve vyrovnání chodníku štěrkodrtí tloušťky 15 cm v rozsahu 560 m² a pokládce betonové dlažby. Stavbu bude provádět firma STRABAG, a.s. Oprava chodníku zajistí jeho schůdnost a pojízdnost pro dětské kočárky a bezpečnost chodců podél komunikace I. třídy. Celkové náklady na opravu chodníku si vyžádají finanční prostředky ve výši 546 tisíc Kč, přičemž 270 tisíci Kč je stavba podpořena Plzeňským krajem.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice

 

Autor článku: Marie Čápová

Autor fotografií:

Publikováno: 12.09.2019

Aktualizováno: 18.11.2019