Předání nové automobilové stříkačky

Slavnostní předání nové cisternové automobilové stříkačky pro SDH Kasejovice proběhlo 11.10.2008.

V sobotu 11. října se v areálu hasičské zbrojnice v Kasejovicích uskutečnilo slavnostní předání nové cisternové automobilové stříkačky místní jednotce sboru dobrovolných hasičů. Předání nového stroje hasičům se uskutečnilo v rámci oslav „130 let povýšení Kasejovic na město a založení sboru dobrovolných hasičů.“ Akce se zúčastnila starostka Města Kasejovice Marie Čápová, která zde přivítala řadu významných hostů. Nechyběli mezi nimi Václav Červený – místostarosta Města Kasejovice a první náměstek hejtmana Plzeňského kraje, Jaroslav Lorenc – zástupce obchodního ředitele společnosti Továrna hasicí techniky, s.r.o. Polička, kasejovický duchovní správce Jiří Čepl, velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kasejovice Karel Suda, představitelé Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a starostové dalších obcí.
Po vystoupení blatenských mažoretek se slova ujala Marie Čápová, která ve svém proslovu přítomné informovala o tom, jaké úsilí muselo být ze strany Města Kasejovice, které hospodaří s ročním rozpočtem 10,5 milionu korun, vynaloženo, aby k nákupu nového stroje v hodnotě 6066620 korun mohlo dojít. Poté předala slovo jednotlivým hostům. Následovalo předání symbolického klíče od nového vozidla z rukou Václava Červeného veliteli místních hasičů Karlu Sudovi, který vzápětí s vozidlem vyjel z garáže. Kasejovický farář Jiří Čepl požehnal místním hasičům a poté již došlo k prohlídce vozidla i ze strany veřejnosti. Po celou dobu trvání akce bylo pro všechny přítomné zajištěno občerstvení a o hudební doprovod se postaral sbor Základní umělecké školy Nepomuk pod vedením Oldřicha Ondrušky.

Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky
Předávání nové automobilové stříkačky

Autor fotografií:

Publikováno: 11.10.2008

Aktualizováno: 23.08.2019