Setkání rodáků v Podhůří 2018

V sobotu 28. 7. 2018 se v Podhůří uskutečnilo první setkání rodáků a přátel Podhůří.

Abychom rodáky a přátele přivedli do hezkého prostředí, byla potřeba obec na tuto akci připravit. Během půl roku se ves měnila k nepoznání. Byla dokončena již dříve započatá asfaltace návsi, po které jsme již dlouho toužili. Tím byl dán základ pro to, abychom mohli sraz uskutečnit. A pak již následovaly další práce, do kterých jsme se vrhli. Začali jsme vyklízet budovu OV, okopávat stěny, bílit. Na návsi byla vyměněna stará plechová zastávka za hezkou dřevěnou pergolu, podél níž byl vystavěn nový kamenný taras (zídka), nad nímž jsme zavěsili květiny, které krášlí střed obce. O kytičky se všichni staráme i po srazu, každý den zalévá jedna rodina, a to podle rozpisu. Podél tarasu a pergoly byl položen žlab z přírodního kamene. Nejen, že odvádí dešťovou vodu, ale je i ozdobou návsi. A pak to hlavní. Budova obecního úřadu, ta září do dáli a kdo přijede do Podhůří, nemůže ji přehlédnout. Zevnitř i zvenku je opravená, a my jsme na ni pyšní.
Během těchto stavebních akci jsme se připravovali na samotný slavnostní den 28.7.2018. Příprava se týkala organizace akce, která probíhala na návsi - zajišťování stanů, úvahy o jejich rozmístění... Podle reakci na pozvánky jsme očekávali přes 200 lidí. Bylo potřeba, aby se mohli všichni v pohodě posadit a příjemně bavit. Připravovalo se zajištění programu, obědů, občerstvení.
28. červenec 2018, pro nás sváteční den, přivítal v Podhůří na 250 lidí, kteří pod osmi stany strávili společně tento sváteční den. Bohatý program provázela nejen slovem, ale i zpěvem vlastní písničky o podhůřském zvonečku místní rodačka Vlasta Roubalová, rozená Kovářová, nyní žijící v Plzni. Po vystoupení místostarosty MVDr. Václava Červeného zahrál a zazpíval dětský folklorní soubor Pšeničky, který vede Oldřich Ondrušek, dále následovalo hudební vystoupení místních dětí. Sasha, Sally a Danny Blankovi a Dominik Kovář zahráli a zazpívali písničky k poslechu.V době podávání oběda nám pohodovou hudbou pobyt zpestřili manželé Ondruškovi - DUO PÁRTY. Poté se předvedla dívčí kapela Reiltale ve složení sester Markéty a Adély Járových, Báry Žitníkové a Anežky Hnojské. V 15 hod. se o veselou a příjemnou zábavu postarali členové Osvětového retro divadla Orel Kasejovice. V průběhu dne bylo pro návštěvníky připraveno také rozličné občerstvení. Kromě oběda se podávaly koláče, zákusky, uzeniny a výborná domácí zmrzlina. Na odpoledne byl připraven doprovodný program pro děti v podobě skákacího hradu a různých soutěží. Od 16 hod. vyhrávala až do pozdních nočních hodin k tanci a poslechu hudební skupina Relax.
O neméně důležitou část srazu rodáků se postaraly sestry Adéla a Markéta Járovy. Vytvořily panely s fotografiemi všech domů, umístěné v budově „výboru“, přičemž každé čp. mělo svůj vlastní panel. Díky nim mohli návštěvníci akce nahlédnout do života obyvatel Podhůří v průběhu minulého století a též sledovat stavební proměny domů. Také zde byla umístěna pamětní kniha, kam hosté zapisovali své pocity. Jsme rádi za vřelé ohlasy a projevy uznání.
U příležitosti této oslavy byla vytištěna brožura "Vítejte v Podhůří", malá ochutnávka z chystané knihy o Podhůří.
Tento den byla otevřena také „Podhůřská stezka“, která na 11 panelech rozmístěných na význačných místech nabízí informace o pamětihodnostech a historii této malebné vesničky. Děvčata inspirovala kasejovická naučná stezka Putování za kasejovickým zlatem...
Sraz rodáků se vydařil, do příprav se s nadšením zapojila většina Podhůřáků. Nutno oznámit, že akce takového rozsahu by se nemohla uskutečnit bez finanční a materiální podpory města Kasejovice a dále pak sponzorů, kterými byli BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o., ČMSS, Farma Oselce a.s., Generali Pojišťovna a.s., Janda Vladimír – Autodoprava, KLAUS Timber a.s., Město Kasejovice, Město Nepomuk, MILKOT s.r.o., Miloslav Kovář – autodoprava Milkot, Mlýn a krupárna Mrskoš, s.r.o., Müllerová Lenka, Obec Oselce, OBRETA spol. s r.o., Palečková Soňa, Trhlík Josef, Truhlářství Zdeněk Müller... i všech, kteří přiložili ruku k dílu, za což Spolek pro Podhůří srdečně děkuje.
Setkání rodáků v Podhůří
Setkání rodáků v Podhůří
Setkání rodáků v Podhůří
Setkání rodáků v Podhůří
Setkání rodáků v Podhůří
Setkání rodáků v Podhůří
Setkání rodáků v Podhůří
Setkání rodáků v Podhůří
Setkání rodáků v Podhůří
Setkání rodáků v Podhůří
Setkání rodáků v Podhůří
Setkání rodáků v Podhůří
Setkání rodáků v Podhůří
Setkání rodáků v Podhůří
Setkání rodáků v Podhůří
Setkání rodáků v Podhůří
Setkání rodáků v Podhůří
Setkání rodáků v Podhůří
Setkání rodáků v Podhůří
Setkání rodáků v Podhůří
Setkání rodáků v Podhůří
Setkání rodáků v Podhůří
Setkání rodáků v Podhůří
Setkání rodáků v Podhůří

Autor článku: Spolek pro Podhůří

Autor fotografií: Romana a Adrian Blankovi

Publikováno: 28.07.2018

Aktualizováno: 23.08.2019