Společenský život v Újezdě 2018

Hned na začátku letošního roku jsme se sešli na společném výšlapu na Třemšín, na výroční schůzi SDH a masopustu

Na jaře jsme veškerý volný čas obětovali přípravám na červnové Setkání rodáků a přátel obce. Město Kasejovice financovalo opravu střechy a fasády na hasičské zbrojnici, výměnu oken a natření fasády kulturního zařízení, materiál na úpravu okolí kapličky. Většinu prací jsme díky všem spoluobčanům zvládli svépomocí. I když nám počasí moc nepřálo, setkání rodáků se vydařilo. V průběhu léta jsme ještě stihli uspořádat oslavu Mezinárodního dne dětí, scházeli se na přátelských posezeních spojených s opékáním buřtů, proběhla tradiční dovolená tatínků s dětmi nazývaná „Apalucha“ a stanování maminek se svými ratolestmi tentokrát v Konstantinových Lázních.
Na podzim se uskutečnil už pátý ročník pochodu „Pěšky do Putimi“. Poprvé pěší účastníky doprovodilo 5 cyklistů. V cíli jsme přivítali 2 nejzdatnější pěšáky, kteří letos pochod zvládli v rekordním čase 9 hodin. Byl to také první rok, kdy se na start nedostavil zakladatel pochodu.
Rybářské závody zpestřily víkend, který byl ve znamení Václavské poutě. Pak následovalo posvícenské posezení s harmonikářem Martinem Lukášem a lampiónový průvod. 1. prosince uspořádal místní sbor dobrovolných hasičů zájezd do Prahy na loutkové divadelní představení Já bych rád k Betlému. Navštívili jsme Vánoční trhy na Staroměstském náměstí a shlédli slavnostní rozsvícení vánočního stromu. V Praze jsme se naladili do vánoční atmosféry a hned druhý den rozsvítili vánoční strom v Újezdě. I letos je díky místnímu všeumělci výjimečný. Konec roku patří tradičně Mikulášské nadílce, adventní tvořivé dílně a společnému přivítání nového roku.
Za tak velké množství kulturních a společenských akcí můžeme poděkovat zúčastněným obyvatelům obce i přespolním příznivcům. Všichni mají v této uspěchané a náročné době chuť se sejít, popovídat a hlavně přiložit ruku k dílu. Za zmínku jistě stojí velice dobrá spolupráce s Městským úřadem v Kasejovicích a Sborem dobrovolných hasičů, zvláště jejich finanční podpora.
Brigády
Dovolená maminek
Lampiónový průvod
Masopust
MDŽ
Putim na kole
Putim
Rybářské závody
Turistický výlet

Autor článku: Dana Matějovská

Autor fotografií: Foto archiv

Publikováno: 14.12.2018

Aktualizováno: 23.08.2019