Tříkrálové zamyšlení 2017

Jak na Nový rok, tak po celý rok. Podle tohoto hesla by v Kasejovicích bylo v roce 2017 vše, co se týče mezilidských vztahů, naprosto ideální.

Vysvětlím... Již třetí rok se koná v našem městečku Tříkrálová sbírka. První rok byl trošku zahalen nejistotou a možná i nedůvěrou. Přesto se našlo mnoho lidí se srdcem a taky mincemi na dlani.
Letošního roku, a to mluvím hlavně za partu koledníků na „hořejšku“, kde jsem chodila, nás sousedé často velice mile překvapili. Pro děti nachystali krom korunek do kasičky také mnoho dobrot, někde nás čekali s horkým čajem, jinde podarovali krabičkou s vánočními cukrátky, či jinými lákavými dobrůtkami a vesměs všichni s úsměvem vítali malé koledníky. To tak zahřeje v srdci, pak se mnohem veseleji pochoduje zasněženými ulicemi.
A tím se dostávám k malému zamyšlení. Děti chodí po městě vybírat nejen na Tři krále, oblíbenou trachtací je též koledování o Velikonocích, či prosincové čertovské pochůzky. Tam je spíš rvačka o to, kdo všechno bude chodit... a inkasovat. Neříkám, že jsou to špatné tradice, je to český folklór, který na vesnici jistě patří. Tyto akce se od sebe ovšem velice liší...
V případě Tří králů totiž ochotné děti nečeká žádný obnos, který by si na konci rozdělily a odměnily se tak za tu dřinu. Nečeká je vůbec nic... Krom toho pocitu, že dělají něco dobrého pro toho, kdo to potřebuje. V našem případě peníze poputují na částečnou úhradu rehabilitační péče pro postižené dítko. A tak Vám, milí sousedé, za ty malé koledníčky děkuji - za vaši ochotu, štědrost i úsměv.
Děkuji moc také dětem, které chodily koledovat, vezmu to abecedně popořádku: Zuzanka Cinová, Adélka Kopřivová, Evelínka Matějovská, Markétka Merhoutová, Bára Petrášková a Kačka Sudová. Děkuji též Ireně Majorové, která dělala doprovod jedné ze skupinek dětí. Mají moje velké díky!

Tříkrálové zamyšlení 2017
Tříkrálové zamyšlení 2017
Tříkrálové zamyšlení 2017
Tříkrálové zamyšlení 2017
Tříkrálové zamyšlení 2017
Tříkrálové zamyšlení 2017
Tříkrálové zamyšlení 2017
Tříkrálové zamyšlení 2017
Tříkrálové zamyšlení 2017

Autor článku: Dana Matějovská

Autor fotografií: Dana Matějovská

Publikováno: 02.02.2017

Aktualizováno: 23.08.2019