Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018

Myslivecký spolek Čihadlo se zapojil do celorepublikové akce

Stejně jako v předchozích letech se v roce 2018 členové mysliveckého spolku Čihadlo tradičně zapojili do největší celostátní úklidové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Cílem této akce bylo uklidit nepořádek a nelegálně vzniklé černé skládky podél hlavních a vedlejších příjezdových komunikací v okolí Kasejovic. V letošním roce se ke kasejovickým myslivcům přidali dobrovolní hasiči z Újezda a pouze dva dobrovolníci z Kasejovic. Stejně jako v předchozích letech se nasbíraly desítky pytlů odpadu, který podél silnic zanechali nepořádní řidiči i chodci. V souvislosti s jarním úklidem aplikovali myslivci podél hlavních komunikací pachové odpuzovače zvěře sloužící jako prevence střetu vozidel se zvěří. Aplikaci pachových odpuzovačů budou myslivci opakovat před senosečí, aby se riziko úbytku zvěře v době sečení snížilo na minimum.
Poděkování patří všem, kdo se na přípravě, organizaci a zdárném průběhu celé akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018“ podíleli.
Závěrem by chtěli členové mysliveckého spolku apelovat na to, aby si lidé uvědomili, že osamocená mláďata nejsou opuštěná, a proto je neodnášeli z místa jejich nalezení. V okamžiku, kdy se takové mládě dostane do domácnosti nebo do stanice ochránců přírody, nemá šanci se do volné přírody znovu navrátit.

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Autor článku: Myslivecký spolek Čihadlo

Autor fotografií: Myslivecký spolek Čihadlo

Publikováno: 08.04.2018

Aktualizováno: 23.08.2019