Vážení poutníci, turisté, houbaři, sběratelé bylin a tuláci

Až se budete toulat v lesích kolem Kasejovic, nechť vás vaše kroky zavedou na poutní místa, ke studánkám „Vojtěšce a Jakubce“

Vážení poutníci, turisté, houbaři, sběratelé bylin a tuláci,
až se budete toulat v lesích kolem Kasejovic, nechť vás vaše kroky zavedou na poutní místa, ke studánkám „Vojtěšce a Jakubce“, kde se můžete občerstvit chladnou vodou z jejich pramenů nebo jen omýt tvář či unavené nohy. Pověst nám říká, že děvčata zkrásní, starší ženy omládnou a mužům se vrátí síla. V básni od J. V. Sládka se píše: „Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les, tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes...” Jistě si pamatujete studánky jinak, prameny vyvěraly v lese, dnes je tam holina, stromy byly v okolí následkem napadení kůrovcem všechny pokáceny.
Při těžbě dřeva byla poškozena i skříňka s obrazem sv. Vojtěcha, ale již je toto opraveno a vráceno ke studánce, děkujeme p. hajnému Vokurkovi.
O studánku „Vojtěšku“ se starají hasiči z Polánky. A o „Jakubku“ pánové z „kasejovického brífinku“, kteří započali s úpravou okolí studánky již minulý rok. Po ukončení koronavirové karantény se opět sešli a pokračovali v čištění a úpravě studánky Jakubky. I zde je umístěn obraz Miluš Pohankové, který zasadil do krásné skřínky p. Josef Hulač.
Až se vypravíte ke studánkám, posadíte se na lavičku, zavzpomínejte, jaké to bylo dřív, když tam s vámi chodili rodiče, babičky nebo když jste se šli projít ke studánce se svou první láskou...
Krátké obeznámení se světcem, jehož památku studánka připomíná: Jakub větší, původně rybář, se stal jedním z dvanácti apoštolů. Po Ježíšově Nanebevstoupení hlásal evangelium a spolu s Petrem budoval prvotní církev. Byl proto uvězněn a r. 44 n. l. sťat. Podle legendy působil i ve Španělsku, kde v Santiago de Compostela byla nad jeho hrobem vybudována katedrála. Stala se slavným poutním místem, kam směřuje mnoho Svatojakubských poutních cest. Sv. Jakub je patronem poutníků, bojovníků, dělníků a horníků. Jeho atributy jsou poutnická hůl, brašna a mušle hřebenatka.

Vážení poutníci, turisté, houbaři, sběratelé bylin a tuláci
Vážení poutníci, turisté, houbaři, sběratelé bylin a tuláci
Vážení poutníci, turisté, houbaři, sběratelé bylin a tuláci
Vážení poutníci, turisté, houbaři, sběratelé bylin a tuláci
Vážení poutníci, turisté, houbaři, sběratelé bylin a tuláci
Vážení poutníci, turisté, houbaři, sběratelé bylin a tuláci
Vážení poutníci, turisté, houbaři, sběratelé bylin a tuláci
Vážení poutníci, turisté, houbaři, sběratelé bylin a tuláci
Vážení poutníci, turisté, houbaři, sběratelé bylin a tuláci
Vážení poutníci, turisté, houbaři, sběratelé bylin a tuláci
Vážení poutníci, turisté, houbaři, sběratelé bylin a tuláci
Vážení poutníci, turisté, houbaři, sběratelé bylin a tuláci
Vážení poutníci, turisté, houbaři, sběratelé bylin a tuláci
Vážení poutníci, turisté, houbaři, sběratelé bylin a tuláci
Vážení poutníci, turisté, houbaři, sběratelé bylin a tuláci
Vážení poutníci, turisté, houbaři, sběratelé bylin a tuláci
Vážení poutníci, turisté, houbaři, sběratelé bylin a tuláci
Vážení poutníci, turisté, houbaři, sběratelé bylin a tuláci

Autor článku: Miloslava Pohanková

Autor fotografií: Zdeněk Pešl

Publikováno: 14.07.2020

Aktualizováno: 14.07.2020