Novinky


Město Kasejovice vyhlašuje veřejnou sbírku pro děti Dominika a Danielku, které přišly o svou maminku Martinu
Město Kasejovice zřídilo pro tento účel zvláštní bankovní účet číslo: 131-59940267/0100 u Komerční banky a.s.

AKTUÁLNĚ

04.06.2023
Koncert duchovní a klasické hudby ve Lnářích 4.6.2023
Pozvánka na koncert duchovní a klasické hudby do kostela Nejsvětější Trojice ve Lnářích


07.06.2023
Uzavření ordinace MUDr. Kestřánka 7.6.2023
Ženský lékař MUDr. Kestřánek nebude ordinovat v Kasejovicích ve středu 7.6.2023

10.06.2023
Pozvánka na veselohru - Jak to vidí ryby z vody 10.6.2023
Pozvánka do Lnář na veselohru Jak to vidí ryby z vody


11.06.2023
Otevření 2. patra expozice špýcharu v Kasejovicích 11.6.2023
Pozvánka na otevření 2. patra expozice špýcharu


23.06.2023
Noc s operou 23.6.2023
Speciální nabídka pro partnery projektu KULTURA OBČANŮM REGIONU


24.06.2023
Pozvánka na MDD do Kasejovic 24.6.2023
TJ Sokol Kasejovice srdečně zve na MDD konaný na fotbalovém hřišti


Od 17.07.2023 do 21.07.2023
Příměstský tábor na téma Z deníku malého poseroutky 17.7. - 21.7.2023
Obecní knihovna Kasejovice pořádá příměstský tábor na téma Z deníku malého poseroutky


Od 12.01.2023 do 27.09.2023
Msgre. Jan Pavel Hille - 80. výročí úmrtí 27.9.2023
Materiál vydaný k 80. výročí úmrtí někdejšího kasejovického děkana a zasloužilého pracovníka v oblasti regionální historie Blatenska. Zpracoval: Mgr. Vladimír Červenka v roce 2022.


Vydané publikace MěÚ Kasejovice

Nejnovější dokumenty na ÚŘEDNÍ DESCE

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy č.j.: VŽP/2585/2023 - HoL
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy týkající se změny stavby: Přivaděč surové vody pro obec Lnáře
Min.doba zveřejnění od 31.05.2023 do 16.06.2023.

Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2022/2023 ze dne 29.5.2023
Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2022/2023
Min.doba zveřejnění od 29.05.2023 do 31.12.2024.

Schválený závěrečný účet za rok 2022
Závěrečný účet města Kasejovice za rok 2021 s přílohami: Rozvaha, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztrát, Zpráva nezávislého auditora, Příloha
Zveřejněno od 29.05.2023 .

Rozpočtové opatření č. 02/2023
Rozpočtové opatření č. 02/2023 Zastupitelvem města Kasejovice
Zveřejněno od 29.05.2023 .

Program podpory neziskových organizací 2023
Kategorie A - Podpora práce s dětmi a mládeží, kategorie B - Veřejně prospěšné aktivity, podmínky a Žádosti o poskytnutí finančních prostředků
Min.doba zveřejnění od 27.04.2023 do 31.01.2024.

Nedostatečně identifikovaní vlastníci - inforrmace 2023
Informace k nedostatečně identifikovaným vlastníkům
Min.doba zveřejnění od 27.02.2023 do 31.12.2023.

Poslední USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 25. května 2023
USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 25. května 2023 v Kulturně - společenském centru v Kasejovicích

Poslední USNESENÍ RADY MĚSTA

USNESENÍ z 2. jednání Rady města Kasejovice
USNESENÍ z 2. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 21.11.2022 na radnici v Kasejovicích

INFORMACE

Změna místa pro ukládání větví od 1.6.2023
Od 1.6. dochází ke změně místa pro ukládání větví

Nabídka tábora v Přebudově 2023
Letošní tábor se koná v termínu 16. - 29.7.2023. Táborovou hru letos povedeme na téma Avatar. Kompletní informace je v přiloženém letáku

Změna svozu směsného komunálního odpadu od 27.4.2023
Firma Rumpold od května 2023 přechází ze zimního svozu na letní

Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2023
Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2023

NOVINKY - UDÁLOSTI a VIDEA

17.05.2023
Vítání občánků v Kasejovicích 17.5.2023
Vítání občánků v Kasejovicích 17.5.2023


16.05.2023
Msgre. Jan Pavel Hille - video prezentace
Video prezentace: Msgre. Jan Pavel Hille - někdejší kasejovický děkan a zasloužilý pracovník v oblasti regionální historie Blatenska.


06.05.2023
Oslavy osvobození 6.5.2023
V sobotu 6. května si obyvatelé Kasejovic opět po roce připomněli osvobození města americkou armádou a ukončení druhé světové války


30.04.2023
Čarodějnická noc na Židáku 30.4.2023
Dalším rokem byla zachována tradice i u nás v Kasejovicích


25.04.2023
I kávou se dá malovat 25.4.2023
Že i kávou se dá malovat, se dověděli všichni, kteří přišli na další tvořivý kurz


22.04.2023
Otvírání studánek poprvé 22.4.2023
Po dlouhých týdnech deště a chladu už od rána svítilo a hřálo sluníčko


17.04.2023
Čokoládový sen 17.4.2023
Opojná vůně čokolády, která se linula celým sálem


03.04.2023
Kasejovice mají velikonoční strom 3.4.2023
Na místě, kde už dlouhé roky stojí v předvánoční době vánoční strom, vyrostla v pondělí 3. dubna velikonoční bříza


31.03.2023
Noc s Andersenem dne 31.3.2023
Vrcholem března, měsíce knihy, byla v knihovně Noc s Andersenem


22.03.2023
Květinové kouzlení 22.3.2023
Květinové kouzlení s Dagmar Kolingrovou


16.03.2023
Vítací ovečka 16.3.2023
Přiblížilo se jaro, a tak jsme se ho rozhodli přivítat na dalším tvořivém kurzu výrobou vítací ovečky


13.03.2023
Maškarní bál 11.3.2023
Smích, výskot, hlasitý hovor a hudba se ozývaly z kulturně společenského centra v sobotu 11. března


25.02.2023
Masopustní průvod v Újezdě 25.2.2023
Po dvouleté odmlce se v sobotu 25. 2 .2023 před polednem na návsi sešlo 33 maškar


16.02.2023
Turnaj v pexesu 16.2.2023
Na čtvrtek 16. února byl připravený turnaj v Pexesu