Památky v Přebudově

Přehled a galerie fotografií památek v obci Přebudov.

Kaplička Marie karmelské na návsi v Přebudově.

Základní a statistické údaje

Administrativní vývoj: do roku 1850 součást panství Lnáře, 1850–1923 část obce Víska, 1923–1960 samostatná obec, 1961–1975 část obce Kladrubce, 1. 1. 1976 – 31. 12. 1979 část obce Životice, od 1. 1. 1980 část obce Kasejovice

Výměra katastrálního území: 132 ha

Počet domů a obyvatel:

  • 1654 – 3 domy
  • 1770 – 10 domů
  • 1840 – 18 domů, 132 obyvatel
  • 1910 – 18 domů, 110 obyvatel
  • 1950 – 16 domů, 63 obyvatel
  • k 1. 1. 2015 – 26 domů, 6 obyvatel

Historie

Ves Přebudov leží v kopcovité a lesnaté krajině v nadmořské výšce 564–522 m. Starší osídlení lokality naznačuje archeologický nález zlomků keramiky datované do raného středověku, učiněný kolem roku 1900 v „Neřádově lese“ mezi Přebudovem a Budislavicemi. Název vsi je odvozen od osobního jména Přebud, k němuž byla ve staré češtině přidána koncovka -óv vyjadřující vlastnický poměr – Přebudóv, tj. Přebudův (např. dvůr).
První písemná zmínka o Přebudově pochází z roku 1412, kdy byl v majetku jistého Aleše. V 15. století jsou zde doloženy dva dvory. Jeden z nich byl svobodnický (poddaný přímo králi). V jeho vlastnictví se vystřídali Petr z Neřejova (1477), bratři Petr a Samuel (1550), později již jen Petr (1577) a konečně Václav Voštipec z Přebudova (1570–1586). Ze svobodnické usedlosti, pravděpodobně totožné s dnešním č. p. 8 („u Pekařů“), se v 17. století vyvinul panský dvůr. Patřil Strojetickým ze Strojetic, kteří ho vlastnili společně s nedalekou Polánkou jako samostatný šlechtický statek, a to až do roku 1667, kdy jej odprodali ke lnářskému panství. Poté bydlel ve dvoře panský ovčák a myslivec. Od roku 1768 zde byla domkářská usedlost.
Již v roce 1603 byla k panství Lnáře připojena druhá část vsi, která do té doby příslušela ke statku Kladrubce.
Roku 1667 je v Přebudově zmiňována krčma, která však posléze zanikla. Ve dvacátém století byl hostinec v č. p. 5. Od roku 1926 až do konce padesátých let jej provozovala rodina Fletrových.
V roce 1904 byla postavena silnice ze Životic přes Kladrubce a Přebudov do Budislavic. Obec byla vlastníkem několika kusů lesa a fungovalo zde honební společenstvo. Sbor dobrovolných hasičů byl v Přebudově založen roku 1936, v osmdesátých letech však ukončil činnost. Dvoukolová motorová stříkačka od firmy Bohuslav Mára v Poděbradech, kterou sbor zakoupil v roce 1937, tvoří dnes zajímavý historický kousek ve vlastnictví kasejovických hasičů.
K elektrifikaci obce bylo přikročeno až roku 1958, ačkoli se o ní jednalo od dvacátých let.
V současnosti je ves, která měla v minulosti vždy převážně zemědělský a malořemeslnický charakter, využívána především k rekreačním účelům. Od roku 1974 funguje u Velkého Přebudovského rybníka dětský letní tábor.

Památky

Na návsi stojí kaplička Panny Marie Karmelské z první poloviny 19. století, uvnitř s obrazem Matky Boží z roku 1855. V roce 1935 byla opatřena novou plechovou vížkou s jehlancovou střechou, která nahradila původní cibulovitou. Zatím poslední oprava kapličky proběhla roku 2013.
Před kapličkou se nachází litinový křížek na vysokém kamenném podstavci s letopočtem 1859. Pořídila ho rodina Kožešníkových z č. p. 10.

Autor textu: Mgr. Vladimír Červenka