Památky v Chloumku

Přehled a galerie fotografií památek v obci Chloumek.

Kaple p.Marie na návsi v Chloumku.
Památná lípa ke zrušení roboty na návsi v Chloumku.

Základní a statistické údaje

Administrativní vývoj: do roku 1850 součást panství Lnáře, 1850–1963 samostatná obec, od 1. 1. 1964 část obce Kasejovice

Výměra katastrálního území: 375 ha

Počet domů a obyvatel:

  • 1654 – 11 domů
  • 1770 – 23 domů
  • 1840 – 38 domů, 237 obyvatel
  • 1910 – 38 domů, 222 obyvatel
  • 1950 – 41 domů, 147 obyvatel
  • k 1. 1. 2015 – 55 domů, 63 obyvatel

Historie

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1542, kdy již příslušela ke lnářskému panství. Její jméno je odvozeno od slova „chlum“, které ve starší češtině označovalo kopec, obvykle s dlouhým hřebenem, ale i jiných tvarů. V našem případě zřejmě vyjadřuje polohu vsi ve svahu. V pramenech se objevují též alternativní tvary Chlumek a Chlomek. Teprve roku 1923 došlo k úřední změně názvu obce na Chloumek.
Obec měla v minulosti převážně zemědělský charakter, dnes je zhruba z poloviny využívána chalupáři. Od roku 1923 zde působí sbor dobrovolných hasičů. V roce 1927 byla do obce zavedena elektřina a v letech 1931–1933 zbudována silnice z Kasejovic do Mladého Smolivce vedoucí přes Chloumek.
Za druhé světové války se v blízkosti obce ukrývali dva ruští uprchlíci.

Památky

Dominantu návsi představuje kaple Panny Marie postavená roku 1875 Matějem Sloupem z č. p. 13. Byl v ní zavěšen zvonek z roku 1725 pocházející ze zbořené staré zvoničky. V letech 1920–1943 sloužila potřebám Církve československé. Roku 1936 byla opravena a do věže přidán nově zakoupený zvon. Oba však vzaly zasvé během druhé světové války, kdy byly zrekvírovány pro potřeby nacistického Německa. Zatím poslední rekonstrukce kaple proběhla roku 2013.
Vedle kaple se nachází Chloumecká lípa, jedna ze dvou vysazených zde při její výstavbě roku 1875. Je vysoká 23 m a obvod kmene činí 330 m. Poblíž stojí křížek vztyčený roku 1850 na památku zrušení poddanství a roboty a dále pomník místním obětem první světové války odhalený 28. 10. 1918.
Na tarasu u č. p. 15 („u Zralých“) je výklenková kaplička pocházející pravděpodobně z 19. století.
Západně od vsi, při silnici do Budislavic, se nachází usedlost č. p. 28, bývalý hostinec, zvaný Bambousek. Postavila ho lnářská vrchnost roku 1705 a v provozu byl do konce padesátých let minulého století.

Autor textu: Mgr. Vladimír Červenka