Památky v Kladrubcích

Přehled a galerie fotografií památek v obci Kladrubce.

Barokní kaple s čtvercovým půdorysem.
Kaplička u cesty na Přebudov.

Základní a statistické údaje

Administrativní vývoj: do roku 1850 součást panství Lnáře, 1850–1975 samostatná obec, roku 1960 k ní připojen Přebudov, 1. 1. 1976 – 31. 12. 1979 část obce Životice, od 1. 1. 1980 část obce Kasejovice

Výměra katastrálního území: 591 ha

Počet domů a obyvatel:

  • 1654 – 13 domů
  • 1770 – 29 domů
  • 1840 – 38 domů, 276 obyvatel
  • 1910 – 49 domů, 292 obyvatel
  • 1950 – 44 domů, 181 obyvatel
  • k 1. 1. 2015 – 47 domů, 54 obyvatel

Historie

První ověřitelná písemná zmínka o vsi pochází z roku 1370, kdy byl na faru do blízkých Budislavic dosazen kněz Černík, původem z Kladrubec. Zdejší obyvatelé, jak název vsi napovídá, se původně živili rubáním klád, čili dřevorubectvím. I dnes je v krajině kolem Kladrubec významný podíl lesů. Nachází se zde také několik rybníků.
Až do roku 1603 byly Kladrubce samostatným šlechtickým statkem, v jehož vlastnictví se vystřídala řada rodů. Asi nejdéle se tu po celou druhou polovinu 16. století udrželi Trautenbergéři ze Tří dvorů. Poté byly připojeny k panství Lnáře, jehož součástí zůstaly až do konce patrimonijního období.
Obec měla v minulosti převážně zemědělský charakter. Klapala tu však i kola dvou mlýnů – Dobešova (č. p. 29, pod hrází Velkého Kladrubeckého rybníka, připomínán již roku 1532, v provozu do roku 1948) a Nového, jinak Cieglerova nebo Házova (č, p. 34, založen počátkem 19. století pod hrází Malého Chocholouše), při němž fungovala až do sedmdesátých let minulého století pila.
Roku 1898 vznikl v Kladrubcích dobrovolný hasičský sbor, dodnes činný. V letech 1899–1968 zde fungovala obecná škola a před druhou světovou válkou dva hostince – u Pužejů (č. p. 19) a u Mašků (č. p. 44). Roku 1904 byla uvedena do provozu okresní silnice vedoucí ze Životic přes Kladrubce na Přebudov a Budislavice. Silnice do Vísky byla postavena v letech 1967–1968. Roku 1947 byl do obce zaveden telefon, k elektrifikaci však došlo až v roce 1955, ačkoli se o ní začalo jednat již před druhou světovou válkou. Roku 1998 otevřela v Kladrubcích svou provozovnu firma KLAUS Timber a. s. vyrábějící dřevěné palety a obaly.

 

Památky

Na návsi stojí mešní kaple sv. Anny postavená roku 1801 na náklad obce. V roce 1811 byla rozšířena do současné podoby a 26. 5. téhož roku požehnána lokalistou Josefem Hostovským z Budislavic. Na kamenném ostění vchodu jsou vyryta obě uvedená data, dále písmena SA (Sancta Anna) a v klenáku pak ještě litery ID, pravděpodobně iniciály stavitele kaple. Na vížce visel dříve zvonek pocházející z kladrubeckého panského dvora darovaný lnářskou vrchností. Zatím poslední oprava kaple proběhla roku 2013.
Jihozápadně od kaple se nachází areál bývalého panského dvora, dnes provozovna firmy KLAUS Timber, a. s. Nově postaven byl před rokem 1717 na místě původního, připomínaného již roku 1546. Součástí dvora bylo také šlechtické sídlo – tvrz, o němž je známo, že ještě roku 1675 bylo obyvatelné. Pak ho nechal vrchnost přestavět na ratejnu (ubytovnu čeledi).
Výstavná budova poblíž kaple při silnici do Životic je někdejší hostinec u Mašků (č. p. 44). Na jižním okraji obce stojí bývalá škola postavená roku 1899 podle plánů Ing. Lamberta Pávka, vrchního technika lnářského velkostatku. Po zrušení školy nechala obec budovu v letech 1972–1977 přestavět na kulturní dům. Před ním stojí pomník obětem první světové války odhalený 23. 8. 1925 a později doplněný o desku se jmény těch, kteří zaplatili životem ve druhé světové válce.
Na severovýchodním okraji vsi najdeme domek č. p. 16 se zachovanými roubenými prvky – pozůstatek původní zástavby.
Za obcí při silnici do Přebudova stojí výklenková boží muka, patrně z 19. století.

 

Autor textu: Mgr. Vladimír Červenka