Seznam témat

Seznam témat navržených veřejností k projednání, která nebyla vybrána jako téma pro seminář.

TÉMA
DŮVOD
Koupaliště
Projekt již zpracován
Taneční sál
V Kasejovicích dva využitelné sály - JZD a U Adamců
Muzeum
Příliš velké náklady v poměru k dopadu na obyvatelstvo
Oprava místních komunikací
Projekt již zpracován
Kanalizace u Šumavanu / ČOV
Projekt již zpracován
Parkoviště u hřiště "na dolejšku"
Projekt již zpracován. Úprava v rámci výstavby nových kabin
Přetěžování kamionů
Není v kompetenci obce
Snížení rychlosti - silnice I/20 "u zdravotního střediska"
Není v kompetenci obce
Přechod pro chodce - silnice I/20 "u zdravotního střediska"
Není v kompetenci obce
Odvodnění silnice I/20 "u radnice"
Lze zlepšit pravidelným čištěním odpadních kanálů. V kompetenci SUS, nikoli obce
Označení "slepá ulice" - ul. Komenského u ZŠ
Není nutné zpracovávat jako projekt
Psí výkaly
Ošetřeno vyhláškou
Údržba stávajících obecních polních cest
Prováděna postupná údržba
Ochrana obcí před přívalovými dešti
Bude řešeno v pozemkové úpravě
Vlaková zastávka na hořejšku "u Vítů"
Nereálné - důležité udržet momentální stav
Černé skládky
Ošetřeno vyhláškou
Spalování plastů
Ošetřeno vyhláškou
Třídění odpadu - kontejnery na tetrapak / plechovky
Lze odevzdat ve sběrném dvoře, popř. v Bevaru, s.r.o.;Spíše otázka osvěty
Sběrný dvůr - rozšíření provozu
Již se připravuje projekt na rozšíření a přestavbu sběrného dvora
Bioodpad - kontejnery
Malý zájem veřejnosti;Spíše otázka osvěty

Lenka Černá (KK Kasejovice)
V Kasejovicích 18.6.2012