Tisková zpráva - Cestovní ruch v naší obci a okolí

Cestovní ruch v naší obci a okolí aneb pátý seminář pořádaný v rámci projektu "Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví".

CESTOVNÍ RUCH V NAŠÍ OBCI A OKOLÍ ANEB PÁTÝ SEMINÁŘ POŘÁDANÝ V RÁMCI PROJEKTU „VYTVOŘENÍ SÍTĚ VENKOVSKÝCH KOMUNITNÍCH ŠKOL V POŠUMAVÍ“

V úterý 27. 11. 2012 se konal další, v pořadí již pátý, seminář pořádaný v rámci projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví. Tentokrát účastníci semináře mohli sdělit své náměty a připomínky, jak by bylo možné podle jejich názoru zatraktivnit Kasejovicko pro turisty – tématem byl totiž cestovní ruch. Představa cestovního ruchu jako hlavního zdroje obživy na Kasejovicku je představa nerealizovatelná, proto se nabízí otázka: Má vůbec smysl cestovní ruch v této oblasti podporovat a má náš region turistům co nabídnout? Odpověď na tyto otázky je od všech účastníků semináře jednoznačná – ANO MÁ!
Jak zaznělo na semináři, výraznější finanční přínos lze očekávat pouze od turistiky pobytové. Přesto, i jen projíždějící turista se může zastavit v místní restauraci a podpořit místní ekonomiku útratou za oběd a odpolední kávu. Pořádání akcí, jejichž cílem je přivést do regionu, potažmo obce, lidi z širokého okolí, může být příjemným zpestřením i pro místní občany. A v neposlední řadě atraktivita a znalost prostředí vytváří lepší vztah k danému místu zdejších obyvatel, což je při dnešním trendu vylidňování venkova velmi důležité především u dětí a mládeže.
Kasejovicko jako turistický cíl se vyznačuje velkým množství sakrálních památek, ať už se jedná o kostely nebo různé kaple a kapličky. Za povšimnutí stojí stále populárnější židovské památky – synagoga, která dnes slouží jako muzeum, a židovský hřbitov. Turisty by též mohla přilákat krásná krajina tohoto regionu. Zajímavou a neprávem opomíjenou je také historie Kasejovic posledních dvou století, úzce spojená s rozvojem průmyslu a řemesel.
Co naopak turista na Kasejovicku v současné době nenajde, je odpovídající nabídka služeb - stravovací zařízení, sociální zařízení a možnost přespání. A také veřejnosti přístupné sakrální památky, které jsou z obav před zloději a vandalismem pečlivě uzavírány. Pouze hrstka šťastlivců tak má možnost při výjimečných příležitostech si jejich interiéry prohlédnout.
Proto je nezbytné, aby Kasejovice a okolní obce spolupracovaly s dalšími obcemi tohoto regionu a ve spolupráci s nimi připravovaly naučné stezky a tematické dny či jiné aktivity a usilovaly o rozšíření nabízených stravovacích a ubytovacích služeb. Ale také např. s církví, která by mohla za určitých podmínek zpřístupnit sakrální památky, a místními spolky, jež se často velkou měrou podílí na oživení společenského a kulturního života a tedy i cestovního ruchu na venkově.

V Kasejovicích 28. 11. 2012
Lenka Černá (komunitní koordinátorka Kasejovice)

Seminář na téma cestovní ruch v naší obci a okolí
Seminář na téma cestovní ruch v naší obci a okolí
Seminář na téma cestovní ruch v naší obci a okolí
Seminář na téma cestovní ruch v naší obci a okolí