Tisková zpráva - Dopravní obslužnost a pracovní příležitosti

Dopravní obslužnost a pracovní příležitosti aneb čtvrtý seminář pořádaný v rámci projektu "Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví".

Dnes měli občané Kasejovic a okolí možnost se účastnit v pořadí již čtvrtého semináře pořádaného v rámci projektu „Vytvořené sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví“. Témata semináře byla tentokrát dvě, a to dopravní obslužnost a pracovní příležitosti. Obě témata spolu úzce souvisí, ačkoli problematiku dopravní obslužnosti nelze spojovat výhradně s dojížděním za prací a zároveň ne všechny pracovní příležitosti jsou nutně vázány na dopravní obslužnost.
Devět zaměstnavatelů v Kasejovicích a nejbližším okolí poskytuje práci zhruba čtyřem stovkám lidí. Vzhledem k charakteru podnikání místních firem se z větší části jedná o manuální práci s ne úplně pevnou pracovní dobou, neboť ta je závislá na množství zakázek. Tento fakt samozřejmě nahrává využívání osobní automobilové dopravy před dopravou veřejnou, což někteří zaměstnavatelé kompenzují benefitem v podobě příspěvku na dopravu.
Je zajímavé, že poměr obyvatel, kteří do naší obce přijíždí za prací, je stejný jako poměr obyvatel z naší obce za prací vyjíždějících do větší vzdálenosti – do Blatné, Nepomuka nebo Plzně. Dostupnost těchto lokalit v pracovní dny je poměrně dobrá a příjezdy a odjezdy spojů více méně respektují denní pracovní dobu podniků a institucí. Horší je to v případě práce na směny a s dostupností jednotlivých odlehlejších částí obce. Samozřejmě, nechce-li zaměstnanec čekat po skončení pracovní doby dvě hodiny na nejbližší spoj, pak je pro něj pohodlnější využití již zmiňované automobilové dopravy.
Jistou alternativou individuální automobilové dopravy je zaměstnavatelem zajištěný hromadný svoz zaměstnanců. Tato možnost ale nemusí být vzhledem k roztříštěnosti lokalit, z nichž dojíždějící zaměstnanci pochází, vždy realizovatelná. Navíc, pokud by byla doprava hromadným svozem do i ze zaměstnání příliš časově náročná, dali by zaměstnanci opět přednost vlastnímu dopravnímu prostředku.
Jak již bylo řečeno, účelem veřejné dopravy není pouze zajistit transport do zaměstnání, ale například i dostupnost kultury a zábavy. Právě za kulturou a zábavou se veřejnou dopravou místním obyvatelů cestuje špatně, a to kvůli absenci spojů v pozdních večerních hodinách a o víkendu. V souvislosti s tímto zjištěním by bylo vhodné zvážit, zda chybějící spoje nedoplnit jinou alternativou dopravy. Ale je otázkou, jak by tato alternativa vypadala, kdo by byl jejím provozovatelem a zda by o ni byl v řadách veřejnosti zájem.

V Kasejovicích 30. 10. 2012
Lenka Černá (komunitní koordinátorka Kasejovice)

Seminář na téma - Dopravní obslužnost a pracovní příležitosti
Seminář na téma - Dopravní obslužnost a pracovní příležitosti
Seminář na téma - Dopravní obslužnost a pracovní příležitosti
Seminář na téma - Dopravní obslužnost a pracovní příležitosti