Tisková zpráva - Kultura a spolkový život v naší obci

Tisková zpráva - Kultura a spolkový život v naší obci aneb sedmý seminář pořádaný v rámci projektu "Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví".

Večer 18. ledna 2013 se mohli občané Kasejovic a okolních obcí zúčastnit dalšího, v pořadí již sedmého, semináře konaného v rámci projektu " Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví". Tématem semináře byly tentokrát kultura a spolkový život.
Možnosti vyjádřit své názory a zkušenosti týkající se daného tématu využili především představitelé spolků a organizací z Kasejovicka – přítomni byli i zástupci univerzity třetího věku nebo klubu pro seniory Babí léto - a několik dalších zájemců z řad veřejnosti.
Na základě připravené prezentace každý z přítomných zástupců spolků představil danou organizaci a přiblížit přítomným její činnost – popsal náplň, akce a aktivity, které spolek připravuje a upozornil na problémy, se kterými se potýká.
Největším a také v podstatě nejzávažnějším problémem, s kterým se většina organizací potýká, je nezájem ze strany mladých lidí a s tím související stárnutí členské základny. Světlou výjimkou jsou v tomto směru pouze TJ Sokol Kasejovice a SDH Chloumek, kteří vzhledem k náplni své činnosti a akcím, které pořádají, nemají se zájmem ze strany mladších ročníků problém. Opakem jsou ku příkladu "včelaři", "zahrádkáři" a dokonce i ČČK (Český červený kříž), kteří nové členy získávají dosti obtížně.
Dalším problémem je pak načasování akcí. Nikoli ve smyslu zvolení vhodného termínu ve spolupráci s ostatními spolky tak, aby se akce nepřekrývaly nebo nedocházelo k jejich nadměrné kumulaci – v tomto směru je problematické pouze období adventu, kdy by byla nutná koordinace akcí v součinnosti s i trochu vzdálenějšími obcemi, což není dost dobře možné. Pes je zakopán spíše v otázce, který den je na pořádání akce nejvhodnější, aby účast veřejnosti byla co možná nejvyšší.
Lékem na první problém, tedy nezájem mladých lidí o aktivní účast na spolkovém životě, by mohla být spolupráce se školou, případně dalšími vzdělávacími institucemi, díky nimž by se podařilo oslovit větší skupinu dětí a mladistvých, z nichž by se někteří možná dali získat pro spolkovou činnost.
Volba dne a hodiny pořádání akce by pak měla být přizpůsobována cílové skupině, tedy té části veřejnosti, pro niž je přednostně určena.
Obecně lze říct, že se neziskovým organizacím a různým spolkům na Kasejovicku celkem daří. Dík za to patří především obětavé a nezištné práci aktivních členů těchto organizací.

V Kasejovicích 23. 1. 2013
Lenka Černá (komunitní koordinátorka Kasejovice)

Kultura a spolkový život v naší obci aneb sedmý seminář
Kultura a spolkový život v naší obci aneb sedmý seminář
Kultura a spolkový život v naší obci aneb sedmý seminář
Kultura a spolkový život v naší obci aneb sedmý seminář