Tisková zpráva - Nezbytné služby v naší obci

Nezbytné služby v naší obci aneb šestý seminář pořádaný v rámci projektu "Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví".

Šestý seminář pořádaný v rámci projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví se tentokrát konal ve středu 19. 12. 2012 a byl věnován tématu nezbytných služeb.
Pod termínem nezbytné služby si každý můžeme představit něco trochu jiného, většinou však tento pojem zahrnuje základní zdravotnickou péči, lékárnu, obchod a sním související peněžní služby, poštu a školu. Škole bude věnován samostatný seminář, proto se naše prosincové setkání dotklo „pouze“ pěti zbývajících témat.
Kasejovice jsou nezbytnými službami vybaveny poměrně dobře. Na zhruba 1300 obyvatel (Kasejovice i se spádovými obcemi) připadá jeden praktický lékař, jeden dětský lékař, stomatolog a gynekolog. Kasejovice mají lékárnu, spořitelnu i poštu. Na druhou stranu – zatímco praktického lékaře můžeme navštívit denně, dětský lékař ordinuje v Kasejovicích jen dvakrát týdně, gynekolog a stomatolog dokonce jen jednou týdně. Lékárna je otevřena tři dny v týdnu, pobočka České spořitelny pak dva dny v týdnu. Nakolik je současný stav uspokojující, je otázka. Stejně jako je otázka, zda by bylo možné a žádoucí na příklad otevírací dobu lékárny či ordinační hodiny stomatologické ordinace rozšířit.
V případě zubní ordinace byli místní obyvatelé zvyklí, že byla otevřena denně. Situace se ale v předešlém roce výrazně změnila a, jak už bylo řečeno výše, v současné době stomatolog ordinuje v Kasejovicích pouze jednou týdně. Má přibližně 700 pacientů a objednávací doba se pohybuje kolem tří týdnů, což je běžná objednávací doba u všech zubních lékařů.
Lékárna má otevřeno jen tři dny v týdnu, což může být za jistých okolností nepříjemné, ale je nutné si uvědomit, že lékárenské řetězce zpravidla neotvírají své pobočky v obcích pod 3 000 obyvatel, a že kasejovická lékárna by nemohla existovat bez podpory lékárny Arnika v Blatné.
Z uvedených příkladů je patrno, že očekávat nějaké velké navýšení nabídky nezbytných služeb či ordinačních a otevíracích hodin institucí tyto služby poskytujících, je nesmysl. Cílem zastupitelstva i ostatních občanů Kasejovic a okolních obcí by tedy mělo být spíše udržení současného stavu a podpora stávajících poskytovatelů nezbytných služeb, a to především konzumací těchto služeb přímo v místě bydliště nebo v nejbližší obci.

V Kasejovicích 27. 12. 2012
Lenka Černá (komunitní koordinátorka Kasejovice)

Nezbytné služby v naší obci aneb šestý seminář
Nezbytné služby v naší obci aneb šestý seminář
Nezbytné služby v naší obci aneb šestý seminář
Nezbytné služby v naší obci aneb šestý seminář