Tisková zpráva - Pojďme si hrát aneb vícegenerační hřiště

Tisková zpráva - Pojďme si hrát aneb osmý seminář pořádaný v rámci projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví“.

V úterý 26. 2. se konal osmý seminář pořádaný v rámci projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví“. Veřejného setkání nazvaného Pojďme si hrát aneb Vícegenerační hřiště věnovaného možnostem zbudování (nejen) dětských hřišť ve spádových obcích náležejících ke Kasejovicím a využití prostoru stávajícího letního kina v Kasejovicích, se bohužel účastnil jen velmi malý počet zájemců z řad veřejnosti. A to i přes to, že na semináři byli přítomni jako odborní konzultanti manželé Řehořovi – oba profesí architekti.
Zájem o zbudování dětského hřiště nebo alespoň instalaci několika herních prvků projevila především Polánka. Také v Řesanicích by si představovali pro sportovní vyžití dětí, mládeže i dospělých lépe upravené prostranství. Tam by však muselo stát mimo centrum obce, které bylo prohlášeno vesnickou památkovou zónou a podléhá tedy poměrně přísným normám památkové péče.
Přestože v Kasejovicích je dostatečné množství sportovišť, ukázalo se, že zde nemáme nejvhodnější vyžití pro děti ve věku kolem dvou let, které ještě nemohou navštěvovat mateřskou školu, a tedy využívat jejího zařízení. Je otázkou, jak tuto situaci řešit. Zda se pokusit o zpřístupnění zahrady MŠ pro veřejnost, alespoň v odpoledních hodinách, o víkendech a o prázdninách. Či se zasadit o zbudování nového vhodného herního prostranství pro nejmenší děti. Obě možnosti mají svoje úskalí. Zpřístupnění zahrady MŠ by bylo nutné konzultovat s ředitelkou tohoto zařízení, navíc by bylo nezbytné a poněkud náročné sladit potřeby MŠ s potřebami dětí (a maminek), které do školky zatím nechodí. Zbudování nového hřiště naráží především na problémy finanční, a to nejen v Kasejovicích, ale v kterékoli jiné obci.
Část semináře byla věnována i návrhům, jak využít areál stávajícího letního kina v Kasejovicích. Prostor kina je obcí udržován ve velice dobrém stavu, bohužel jako kino však v současné době neslouží a sloužit zřejmě nebude, protože nikdo neprojevil zájem o jeho provozování. A to i přesto, že cena pronájmu je opravdu pouze symbolická. Nasnadě je využití tohoto areálu k pořádání různých koncertů, divadelních představení, školních akademií a případně jako prostoru pro výuku žáků ZŠ. Ve všech těchto případech by však musel být daný prostor trochu upraven a muselo by zde být vytvořeno odpovídající zázemí, kde by se vystupující mohli převléct, připravit na vystoupení… Navíc, protože se jedná o nezastřešené prostranství, vždy by muselo být počítáno s „vnitřní“ variantou pro pořádané akce.
Jak již bylo výše uvedeno, tento seminář byl již osmý v řadě seminářů pořádaných pod hlavičkou projektu „Vytvoření sítě komunitních škol v Pošumaví“. Následovat tedy budou ještě dva semináře. Pokud Vás zajímají témata těchto seminářů a rádi byste se k nim vyjádřili, sledujte pro více informací vývěsky a webové stránky města Kasejovice.

V Kasejovicích 27. 2. 2013
Lenka Černá (komunitní koordinátorka Kasejovice)