Tisková zpráva - Škola a veřejnost

Tisková zpráva - ŠKOLA A VEŘEJNOST ANEB DEVÁTÝ SEMINÁŘ POŘÁDANÝ V RÁMCI PROJEKTU „VYTVOŘENÍ SÍTĚ VENKOVSKÝCH KOMUNITNÍCH ŠKOL V POŠUMAVÍ“.

V úterý v podvečer 26. 3. měli občané Kasejovic a celého spádového území opět možnost zúčastnit se semináře pořádaného v rámci projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví“ a zapojit se do diskuze, tentokrát na téma Škola a veřejnost.
Diskuzi o tomto tématu lze rozdělit na tři základní okruhy. Co by mohla zlepšit škola – jak základní, tak mateřská – ve vztahu k veřejnosti. Co by naopak mohla veřejnost udělat pro školu. A jak by bylo možné podpořit spolupráci školy a místních spolků.
Ukázalo se, že ze strany školy by mělo dojít ke zlepšení informovanosti veřejnosti. Bylo by vhodné při propagaci zdůraznit, že akce je určena široké veřejnosti a ne jen žákům ZŠ či MŠ a jejich rodičům. Nezbytností je též doplnění a aktualizace webových stránek, případně zavedení redakčního systému pro webové stránky – to vše samozřejmě po dohodě s jejich správcem.
Škola by naopak ocenila, kdyby někteří občané byli ochotni vést kroužky a to jak pro žáky ZŠ, tak pro ostatní zájemce v jejích prostorách. ZŠ Kasejovice je schopna a ochotna poskytnout prostory například pro kurzy vaření, keramiky či paličkování. Samostatnou kapitolou ve vztahu veřejnosti ke škole jsou sponzoři a sponzorské dary.
Část veřejnosti by zřejmě měla zájem využívat vybavenosti zahrady MŠ. Otázka zpřístupnění těchto prostor pro maminky s velmi malými dětmi je však komplikovaná. Zahrada by mohla sloužit veřejnosti až po skončení provozu MŠ, tedy po čtvrté hodině odpoledne, což je pro děti ve věku do tří let nevyhovující. Navíc by se musel najít alespoň jeden dobrovolník z řad veřejnosti, který by za zahradu MŠ po danou dobu zodpovídal.
Téma užší spolupráce ZŠ, MŠ a místních spolků bylo zmíněno už na lednovém semináři a teď jsme se k němu vrátili. Zástupci školy potvrdili, že o tuto spolupráci zájem mají a případné přednášky či prezentace činnosti spolků pro žáky uvítají s radostí. Zároveň vyjádřili přání, aby akce připravované spolky jako výstavy a podobně, byly organizovány nejen o víkendech, ale i ve všední dny, aby se jich ZŠ i MŠ mohly s dětmi účastnit.
Spolupráce mezi školou, veřejností a místními spolky již na Kasejovicku funguje. Veřejnost využívá některé prostory ZŠ, a to především zrekonstruovanou tělocvičnu. Některé spolky připravují program pro děti z mateřské školy i školy základní. Jak ukázal tento seminář, je však i v tomto ohledu stále co zlepšovat a my se, doufejme, můžeme těšit na prohloubení této spolupráce.
Základní a mateřská škola jsou pro život města a spádového okolí velmi důležité. Jsou otevřené nejen vlastním žákům a dětem, které je navštěvují a jejich rodičům, ale každému, kdo se o život mateřské a základní školy zajímá. Je škoda, že možnost diskutovat o společném životě školy, školky, spolků a nás, občanů zůstala bez výraznější odezvy ze strany veřejnosti.

V Kasejovicích 27. 3. 2013  
Lenka Černá (komunitní koordinátorka Kasejovice)    

DEVÁTÝ SEMINÁŘ POŘÁDANÝ V RÁMCI PROJEKTU „VYTVOŘENÍ SÍTĚ VENKOVSKÝCH KOMUNITNÍCH ŠKOL V POŠUMAVÍ“
DEVÁTÝ SEMINÁŘ POŘÁDANÝ V RÁMCI PROJEKTU „VYTVOŘENÍ SÍTĚ VENKOVSKÝCH KOMUNITNÍCH ŠKOL V POŠUMAVÍ“
DEVÁTÝ SEMINÁŘ POŘÁDANÝ V RÁMCI PROJEKTU „VYTVOŘENÍ SÍTĚ VENKOVSKÝCH KOMUNITNÍCH ŠKOL V POŠUMAVÍ“