Tisková zpráva - sociální služby na Kasejovicku

Sociální služby na Kasejovicku aneb Druhý seminář konaný v rámci projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví“

Toto úterý  - 28. 8. 2012 – se konal druhý seminář pořádaný v rámci projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví“, tentokrát věnovaný sociálním službám v našem regionu.
     Ukázalo se, jak moc platí pravidlo, že o tento druh služeb se člověk zajímá až v okamžiku, kdy je potřebuje, neboť účast na semináři bohužel nebyla příliš vysoká. Na druhou stranu se semináře účastnili ti lidé, kteří mají se sociálními službami bohaté zkušenosti a jsou schopni přispět – minimálně radou - k jejich fungování. V první řadě bych na tomto místě měla jmenovat lektorku semináře paní Mgr. Věru Tomaierovou, MPA, která se, kromě jiného, podílela na plánování sociálních služeb na Klatovsku, dále paní Danuši Machátovou, jenž je expertkou na rovné příležitosti žen a mužů. Velmi důležitými hosty byly Olga Šulcová a Šárka Kordová z Oblastní charity Horažďovice. A neměla bych zapomenout na manažerku výše zmíněného projektu Ing. Miroslavu Vackovou a starostku města Kasejovice Ing. Marii Čápovou.
     Účastníci semináře se shodli na tom, že Kasejovicko je, s ohledem na rozlohu a počet obyvatel, poměrně slušně vybaveno sociálními službami, jimiž je pečovatelská služba a dům s pečovatelskou službou, které poskytují svým klientům služby jak pobytové, tak terénní.
     Na druhou stranu, vždy se dá něco vylepšit. V případě sociálních služeb v našem regionu je to především informovanost o těchto službách, aby lidé, kteří se z důvodu věku, nemoci či jiných příčin dostanou do svízelné životní situace, věděli, jaké služby vlastně mohou využít. Dále by Kasejovice výhledově chtěly rozšířit své služby v této oblasti o sociální poradenství a službu osobních asistentů, kteří pomáhají tělesně postiženým či nemohoucím při běžných úkonech a přispívají tak k udržení jejich životní úrovně a zachování lidské důstojnosti.
     Seminář určitě nebyl jediným a posledním setkáním věnovaným problematice sociálních služeb. Město Kasejovice chce v rámci svých možností a ve spolupráci s organizacemi s bohatou zkušeností v oblasti sociálních služeb i ve spolupráci s komunitní školou trvale zlepšovat zabezpečení potřebných sociálních služeb pro své občany a přispívat tak k plnohodnotnému životu všech obyvatel Kasjejovic a okolí.

V Kasejovicích 29. 8. 2012  
Lenka Černá (komunitní koordinátorka Kasejovice)    

Druhý seminář pořádaný v rámci projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví“
Druhý seminář pořádaný v rámci projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví“
Druhý seminář pořádaný v rámci projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví“
Druhý seminář pořádaný v rámci projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví“