Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.,která se koná ve středu 20. 6. 2012 od 17,30 hod v budově Kulturně společenského centra Kasejovice.

Přípravný výbor KŠ Kasejovice, o.s. si Vás dovoluje pozvat na
VALNOU HROMADU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KOMUNITNÍ ŠKOLA KASEJOVICE, o.s.,
která se koná ve středu 20. 6. 2012 od 17,30 hod. v budově Kulturně společenského centra Kasejovice

KŠ Kasejovice, o.s. je dobrovolná nezisková nezávislá nevládní organizace sdružující členy na základě společného zájmu s cílem:

  • Rozšířit nabídku volnočasových aktivit obyvatel Kasejovic a okolí.
  • Zvýšit úroveň znalostí a dovedností občanů komunity, což povede mimo jiné k lepšímu uplatnění na trhu práce.
  • Posílit účast veřejnosti na veřejném životě v obci. A případně podpořit vznik nových komunitních škol v regionu.

KŠ Kasejovice, o.s. je otevřena všem zájemcům starším 15 let i právnickým osobám.
Máte-li zájem stát se členem KŠ Kasejovice, o.s., nebo Vás „jen“ zaujalo toto sdružení, více informací získáte na http://www.kasejovice.cz/cs/mestsky-urad/komunitni-skola-kasejovice-os/R126-A0/ nebo na tel. č. 739 036 763.

Za přípravný výbor KŠ Kasejovice, o.s. Lenka Černá