Zahájení činnosti občanského sdružení

Zahájení činnosti občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice o.s.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vám oznámit, že dne 7. 2. 2012 bylo Ministerstvem vnitra ČR zaregistrováno občanské sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. (dále jen KŠ Kasejovice, o.s.) které tímto zahajuje svoji činnost.

KŠ Kasejovice je dobrovolné neziskové nezávislé nevládní sdružení sdružující členy na základě společného zájmu s cílem:

  1. Podporovat spolupráci a partnerství mezi samosprávou, školou, spolky, sdruženími a firmami.
  2. Podporovat a iniciovat např. organizováním veřejných setkání zapojování co nejširšího okruhu veřejnosti do projednávání rozvojových dokumentů a projektových záměrů města.
  3. Ve spolupráci s ostatními spolky a institucemi nabízet vzdělávací, společenské, sportovní a jiné aktivity, a to nejlépe s využitím potenciálu členů komunity.

Výsledkem této činnosti by mělo být rozšíření nabídky volnočasových aktivit obyvatel Kasejovic a okolí. Zvýšení úrovně znalostí a dovedností občanů komunity, které povede mimo jiné k lepšímu uplatnění na trhu práce. Posílení účasti veřejnosti na veřejném životě v obci. A případně podpora vzniku nových komunitních škol v regionu.

KŠ Kasejovice, o.s. je otevřena všem zájemcům starším 15 let a právnickým osobám.

Pokud máte zájem, stát se členem KŠ Kasejovice, nebo Vás „jen“ zaujalo toto sdružení, pro více informací sledujte webové stránky města Kasejovice nebo volejte na tel. č. 739 036 763.

Lenka Černá (Komunitní koordinátor Kasejovice)